Els comptes del Partit Socialdemòcrata d'Andorra

Al Partit Socialdemòcrata uns som ferms defensors de la transparència, i per això posem a la teva disposició tota la informació econòmica del Partit, del Grup Parlamentari, dels Comuns i dels seus càrrecs. Aquest exercici de transparència ens ajuda a garantir la nostra independència i compromís amb la ciutadania:

Informe definitiu del tribunal de comptes de fiscalització dels comptes anuals i del finançament dels partits polítics de l’exercici 2018
Informe definitiu del tribunal de comptes de les despeses electorals relatives a les eleccions al consell general celebrades el 7 d’abril de 2019
Si vols consultar els informes d'exercicis anteriors, accedeix a la pàgina web del Tribunal de Comptes

Estatuts i codi ètic 

El Partit Socialdemòcrata es regeix pels estatuts, pel seu Codi Ètic i, en tot allò que no s’hagi previst especialment, per la legislació vigent en matèria de partits polítics. El Codi ètic marca la disposició del Partit Socialdemòcrata a un aprofundiment dels hàbits democràtics, a avançar en la democratització interna, a una major presència social, a l'apropament a les necessitats sentides per la ciutadania, al diàleg amb els moviments socials, al foment de les actituds de tolerància i a una voluntat de renovació.
  

Descarrega't aquí el codi ètic
Descarrega't aquí la declaració de principis 

Memòria dels Congressos del Partit Socialdemòcrata

En aquesta secció trobaras tota la informació referent als Congressos del Partit Socialdemòcrata, des de l'any 2013 fins a l'actualitat. 

XI Congrés Extraordinari del 20/04/2013

La comunicacio eina fonamental per una bona democracia interna

El paper de la fiscalitat

El PS i la inversio estrangera al Principat d'Andorra

Primaries obertes a la ciutadania

Comissio-LGBT-Comissio d'Afers Politics i Juridics - Resolució

El comerc i el turisme - Resolució

La CASS - Resolució

Itinerari Politiques d'Igualtat - Resolució

La Comissio d'Educació - Resolució

Accions en benefici del Medi Natural i el Medi Ambient - Resolució

XII Congrés Ordinari del 16/05/2015