La tasca dels conselleres i consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata és la defensa de l’interès general i de servei al conjunt del país. Les i els parlamentaris representen qui els ha votat però també qui no ho ha fet, incloent-hi aquells que no han tingut la possibilitat. 

Actualment el Grup Parlamentari Socialdemòcrata està format per dues conselleres generals i un conseller general.