La tasca dels conselleres i consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata és la defensa de l’interès general i de servei al conjunt del país. Les i els parlamentaris representen qui els ha votat però també qui no ho ha fet, incloent-hi els que no han tingut la possibilitat de fer-ho. 

Actualment el Grup Parlamentari Socialdemòcrata està format per dues conselleres generals i quatre consellers generals.