Conseller general

Data de naixement:

2/8/1991

Càrrecs polítics: 

President del Partit Sociademòcrata (2023-)

Conseller general (2023-)

Formació i trajectòria professional:

Estudiant del Màster universitari Online de Social Media: Gestió i Estratègia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Bàtxelor de Comunicació de doble titulació per la Universitat d'Andorra (UdA) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

BTS Assistent de Gestió en PME pel Lycée Comte de Foix . Ha estat Assistent d'Educació al centre educatiu francès fins al 2019 i des d'aleshores treballa com a gestor comercial a Andorra Telecom

Contacte: pbaror@yahoo.es

Xarxes:

Twitter: @Perebar
Facebook: Pere Baró
Instagram: @pbaror