El Grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una Proposició de llei per assolir els màxims estàndards que marquen els Principis de Venècia i que permeten a la institució mediar entre privats i impugnar lleis davant el Constitucional.

El Grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui les modificacions a la Llei del Raonador del Ciutadà per tal d’arribar als màxims dels estàndards europeus i seguir en la línia de preocupació que té el Partit Socialdemòcrata en la defensa dels Drets Humans.

La presidenta de la formació parlamentària, Judith Salazar, ha exposat que el text preveu que la institució del Raonador del Ciutadà tingui un alt rang i remuneració adquada a aquesta consideració -sense fixar un barem concret, però en consonància amb el sou que perceben alts càrrecs de l’administració-, tal com marquen els Principis de Venècia.

La Proposició de Llei presentada pels socialdemòcrates aposta per donar més competències al Raonador del Ciutadà, com la possibilitat de mediar i intermediar en queixes que es formulin entre privats, la capacitat d’impugnar lleis davant el Tribunal Constitucional i determinar els efectes suspensius d’un acte administratiu.

Així mateix, el text del PS també introdueix més criteris per a l’elecció del Raonador del Ciutadà, com són coneixements i experiència adequats -sobretot en Drets Humans i llibertats fonamentals-, l’alt caràcter moral i la integritat, entre d’altres. Actualment, només es requereix ser andorrà i major de 18 anys.

La Proposició de Llei agrupa en un els tres textos legislatius que actualment estan en vigor en relació al Raonador del Ciutadà dels anys 1998, 2010 i 2017 -tot i que aquest darrer encomanava un text consolidat que no s’ha fet mai- amb un redactat que el fa més clarificador. Així doncs, s’incorpora l’estàndard que marca el Consell d’Europa amb els Principis de Venècia, on es determina requisits, competències i funcions que han de tenir els Ombudsman (Raonador del ciutadà, Defensor del poble, etc) a Europa i s’assoleixen els màxims que marca la Comissió de Venècia pel que fa a la institució del Raonador del Ciutadà.

El Grup parlamentari també ha destacat que el text ha estat completat per -l’encara vigent- Raonador del Ciutadà, Marc Vila i que es va compartir fa quatre mesos amb la resta de forces parlamentaries per treballar-lo conjuntament, però que finalment s’ha entrat en nom dels socialdemòcrates perquè no s’ha obtingut resposta oficial de cap d’ells.