Per Sant Julià veiem clarament que la nostra parròquia està perdent vitalitat. Tot i que la població creix, la nostra parròquia se sent oblidada i mancada de vida. No està oferint als lauredians tot el potencial que té.

Volem que els llocs on vivim siguin més que simples llocs per passar la nit. Volem que siguin equilibrats, planificats amb la participació de tots i que compleixin els principis de sostenibilitat: social, econòmica i ambiental. Tindrem serveis públics de qualitat i un equipament col·lectiu òptim.

Els llocs on vivim han de ser segurs, tranquils, que promoguin la interacció i la convivència. Calen carrers per passejar i espais per gaudir, que millorin la qualitat de vida per a tothom.

Desitgem serveis socials que abordin les mancances que afecten la gent gran, els joves i, en general, tots els ciutadans de la nostra parròquia. En resum, busquem fer del nostre entorn un lloc millor per a tothom

Sabem que per avançar no podem fer-ho sols i que necessitem la col·laboració de la ciutadania. Volem gestionar de manera transparent i amb la participació de tothom i que puguin expressar les seves opinions.

Ningú millor que els lauredians i lauredianes per conèixer les necessitats i les millores que s'han de fer per augmentar la qualitat de vida i el benestar.