També promourà ajuts a l’habitatge per garantir l’accés de tothom a un pis

Per Enclar, donar resposta a la crisi habitacional és una prioritat. Per això una de les principals mesures que impulsarà des del Comú d’Andorra la Vella serà la posada al mercat de lloguer de pisos que ara es troben buits perquè necessiten reformes i els propietaris no poden assumir el cost de la rehabilitació. Això es farà a través d’una borsa pública d’habitatges de lloguer a preu regulat.

El cap de llista, Sergi González, ha explicat que, encara que siguin limitades, l’objectiu d’Enclar és exprimir al màxim les competències comunals en matèria d’habitatge. La via no serà “construir com proposa DA, perquè aquesta no és una solució que resolgui el problema de la gent de forma immediata”. Sergi González ha recordat que “tenim molts pisos buits que amb una reforma es podrien habitar”.


Això es farà amb el programa Reviu Andorra la Vella, destinat a posar al mercat habitatges buits amb necessitat de reformes i que el propietari no pugui assumir-la. Aquests habitatges s’hauran de cedir al Comú durant un mínim de deu anys per destinar-los a lloguer a preu regulat.


A canvi, el Comú garantirà la posada al dia de l’habitatge amb finançament públic en aspectes com l’accessibilitat, l’eficiència energètica i habitabilitat. Aquests lloguers seran gestionats pel Comú amb una assegurança de garantia de cobrament per al propietari. A més, els propietaris d’immobles que participin en aquest programa estaran exempts dels impostos d’inquilinat. Així mateix, el Comú assegurarà als privats el retorn en bon estat de l’habitatge després del període de cessió.

A banda, Enclar també promourà al Comú d’Andorra la Vella ajudes a l’habitatge com ha fet el Comú d’Escaldes-Engordany.

Tot això serà gestionat pel Departament d’Habitatge, un departament de nova creació que s’encarregarà de centralitzar totes les polítiques vinculades a aquest àmbit i que treballarà de manera coordinada amb la resta d’administracions. Aquest departament desenvoluparà un rol important dins l’organigrama del Comú i tindrà una visió transversal, tenint en compte que el Comú ja gestiona els habitatges del Calones i de Jovial.