Candidat

Empresari de la parròquia actualment jubilat.