“La política no és sinònim de poder. La política és, únicament i exclusivament, voluntat de servei”. Començo el meu escrit manllevant una extraordinària frase per reflexionar sobre allò que ens fa diferents a les persones que formem el projecte socialdemòcrata. Nosaltres tenim projecte, a diferència d’aquells que no només no en tenen sinó que van adoptant, de manera camaleònica, idees i propostes sobre les quals, fins ara, no s’havien ni pronunciat i menys defensat. Aquests dies hem assistit a l’espectacle de repartiment de “cadires” per part de DA i els seus, que només indica l’arrogant visió que tenen de les institucions considerant-les de la seva propietat, menystenint la resta de forces polítiques. I, a més, servint-se de les institucions per fer precampanya sense cap mena de problema, és clar, estant en funcions. I com que la llei no els obliga a abandonar els càrrecs, segueixen tan tranquil·lament “exercint”, a diferència d’altres candidats, que sí que es veuen obligats a deixar les seves feines o a renunciar als seus càrrecs.

En canvi, nosaltres estem completant la tasca feta amb associacions, col·lectius i entitats amb el convenciment que els poders públics són el millor instrument per a la transformació social i per a l’assoliment de la societat igualitària a què aspirem. Anhelem governar les institucions perquè creiem que en elles recau la protecció i garantia dels drets de la ciutadania. Entenem la política per fer possibles les polítiques de reforç de l’Estat del benestar, de foment de l’ocupació, de desenvolupament sostenible i de revitalització democràtica.

Tenim un projecte sòlid, construït al llarg dels anys, amb un model de país clar, que ben aviat compartirem amb tots vosaltres. Tenim la coherència, la credibilitat i la força per fer d’Andorra el lloc que ens mereixem: una Andorra cohesionada, justa, equitativa, preparada i il·lusionada per afrontar els reptes que tenim com a societat. El canvi és possible i està a les vostres mans fer-lo realitat.