Els números a vegades són pesats, tot sovint incomprensibles, però és analitzant els números que es pot avaluar la bona o mala gestió dels governants. Ahir en sessió de consell de comú es va aprovar el tancament de comptes de l’exercici del 2020 de la parròquia d’Encamp. Un any molt complicat per la Covid-19 i que possiblement no oblidarem mai. Tenint en compte com d’atípic ha estat el primer any de mandat, hem analitzat el tancament de comptes del pressupost gestionat per la majoria. Aquests són els números.


Abans de parlar de les macroeconòmiques, dues dades microeconòmiques. Durant l’any passat la partida de remuneració de nomenaments, directors i de personal de relació especial va augmentar un 16,61% (cal recordar que al pressupost del 2021 aquesta partida està previst que encara augmenti un 43,55% més). En canvi, la partida d’atencions benèfiques i assistencials (ajudes socials) en plena pandèmia va baixar un 26,76%. Tot un contrast.


Entrem a les grans dades. El resultat final de la liquidació de comptes és que la majoria de DA+UP+Liberals+Independents deixa a final de l’any passat un dèficit de 3,2 milions d’euros. Es podria entendre que en un any de pandèmia podria ser acceptable, però hi ha dues dades importants a tenir en compte.


La primera: la majoria comunal tan sols han executat el 48% de les inversions pressupostades i per tant, sobre els més de 14 milions pressupostats, només n’ha executat 7,4 milions. Això ve a dir que s’han deixat d’invertir set milions d’euros. Si s’haguessin executat totes les inversions, el dèficit hauria estat de 10,2 milions d’euros en tan sols un any! Només recordar que actualment el deute total del comú gira al voltant dels tretze milions i mig.


La segona: el comú deu a creditors l’1 de gener ni més ni menys que 4,3 milions d’euros. Per tant, una altra mala dada a afegir al tancament d’any.


Els números diuen moltes coses quan se’ls escolta. Com deia a l’inici de l’article són indicadors de bona o mala gestió.