El paisatge és un dels atractius més importants que té el país en general, i Ordino en particular. Són elements importants d’aquest paisatge, més enllà de l’orografia pròpia del territori, l’urbanisme i l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa, que formarien part del patrimoni cultural –material i immaterial– i del patrimoni natural. La parròquia podia estar orgullosa de ser una de les que havia sabut preservar l’encant i un aspecte més rural i tradicional, sense renunciar a les comoditats modernes. Però a finals del darrer mandat el Comú va modificar el Pla d’ordenament i urbanisme parroquial (POUP) i, des d’aleshores, des de Movem Ordino hem anat advertint que calia fer una anàlisi per determinar fins on es podia créixer tenint en compte els consums que es poden generar en el futur i els recursos i serveis necessaris per donar-hi resposta. 

Durant la campanya electoral comunal, l’urbanisme i la revisió del POUP van ser punts destacats del nostre programa electoral. No estàvem ni estem en contra del creixement urbanístic, que entenem inevitable, però enteníem que havia de ser controlat, tant en densitat com en intensitat. Defensàvem i defensem que calia que s’establissin unes regles de joc per a tothom i que contribuïssin a mantenir el paisatge i una construcció sostenible, adaptada al territori i a la població que som i volem arribar a ser. S’havia d’evitar la pèrdua de l’encant característic d’Ordino i preservar, alhora, l’activitat agrícola i ramadera pròpies de la nostra parròquia.

Insistim que cal deixar els interessos particulars de costat en favor de l’interès comú, que en aquest cas entenem que passa per la preservació d’aquest encant particular de la nostra parròquia, que és alhora motor econòmic i atractiu turístic, sense el qual la resta no funcionaria.  

Així, des del primer dia hem denunciat el creixement urbanístic descontrolat que estava experimentant Ordino i hem demanat que es tingués en compte tant el paisatge com les activitats econòmiques més tradicionals i l’escassetat dels recursos, que limiten el creixement urbanístic de la parròquia, ja que s’han de posar a disposició dels ciutadans una sèrie de serveis indispensables i que l’Administració ha de garantir, com són els serveis bàsics com l’aigua potable, el clavegueram, l’escola, la connexió a la xarxa elèctrica o fins i tot la mobilitat.

És justament en aquest sentit que hem demanat reiteradament la realització d’un estudi per conèixer els recursos de què es disposa i la limitació del creixement que representen. I celebrem que finalment se’ns hagi escoltat i s’hagi fet, i com a conseqüència el Comú d’Ordino hagi vist la necessitat de revisar i modificar el POUP per frenar el creixement urbanístic i adaptar-lo seguint criteris de sostenibilitat. 

Celebrem aquesta rectificació, i també ens felicitem que fins i tot altres comuns comencin a plantejar-se la necessitat d’aquests estudis i de repensar el model de creixement urbanístic existent. També ens alegrem que fins i tot es comenci a plantejar la necessitat d’arribar a un pacte d’Estat en aquest àmbit que estableixi unes directrius per a totes les parròquies que harmonitzin la construcció a tot el territori. Ha arribat l’hora de treballar els POUP –si més no el d’Ordino, que és el que ens concerneix– pensant en el futur, en les necessitats que hi haurà i els recursos de què podrem disposar en el futur.

(BonDia, 24 d'agost del 2022)