El Partit Socialdemòcrata + Independents volem una parròquia per a tothom. I per a això cal que tingui atractius turístics, evidentment, però la parròquia també ha de ser amable per als seus ciutadans. I en el pressupost que va presentar i aprovar la majoria d’Andorra la Vella aquesta setmana justament hi trobem a faltar aquesta amabilitat. 

Ja ens sembla bé que es facin inversions de cara al turisme, encara que segur que hi ha projectes millors i més barats que no pas unes fonts il·luminades al riu. Però aquestes no poden anar en detriment d’altres inversions necessàries. Cal arreglar moltes voreres i passejos de la parròquia, i fer d’altres petites millores que contribueixin a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Calen reformes i millores al Casal Calones i a les cases pairals, i que no quedin en un calaix com ha passat aquest any, i també per a les instal·lacions del Llamp. La nostra gent gran i els nostres infants es mereixen uns espais confortables i adaptats a les seves necessitats.

Ningú coneix com els habitants de la parròquia, que trepitgen cada dia els seus carrers, on i com cal actuar. Per això nosaltres consultaríem la ciutadania per tal d’afinar les prioritats d’inversió. Els socialdemòcrates som partidaris de fer partícip la ciutadania i engegar diferents processos participatius. Demanem als nostres conciutadans com volen millorar la plaça del Poble, per exemple.

Però l’amabilitat de la parròquia i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants no es limita a les inversions. El projecte de pressupost de l’equip de la majoria parroquial preveu un augment dels ingressos pel concepte de sancions del 64,76% i un increment del Foc i lloc del 3%. Des de PS+Independents d’Andorra la Vella veiem un afany recaptatori en les sancions que no fa gens amable la parròquia. Arran de les darreres nevades -quan es demana insistentment als ciutadans que evitin els desplaçaments amb vehicle particular- hi ha hagut veïns que s’han queixat de trobar-se una multa d’estacionament sense que s’hagi comprovat si hi havia tiquet o no, o que la grua s’hagi endut vehicles quan estaven estacionats sense entorpir el trànsit en un aparcament.

Pel que fa al 3% d’increment del Foc i lloc ja vam defensar a la sessió del Consell de Comú que no ho trobem adequat pels temps que estem vivint, en que tothom està fent de més i de menys per minimitzar l’impacte econòmic de la crisis sanitària. Ara no toca pujar aquests impostos a la ciutadania.

També farà més amable la parròquia tenir dissenyat un pla de contingència per donar una resposta àgil i ràpida a les necessitats que puguin sorgir, sent proactius i acompanyant els ciutadans que ho necessitin. 

Un altre aspecte que milloraria la qualitat de vida dels nostres conciutadans és l’ampliació del servei de Bus comunal, sigui amb noves línies, majors freqüències o amb un bus a demanda, com funciona a d’altres parròquies. Així també pacificaríem el trànsit i milloraríem la mobilitat.