Des del Partit Socialdemòcrata + Independents estem convençuts que la millor manera de gestionar una parròquia és fent participar els seus habitants, tant en el dia a dia com, especialment, en aquelles decisions més transcendentals. Pensem que aquesta és la via per fer de la nostra parròquia un millor lloc on viure. Defensem que cal fomentar un diàleg bidireccional entre la ciutadania -entesa en un sentit ampli, doncs hem de tenir en compte que hi ha una bona part de la ciutadania de la parròquia a la que s’exclou sistemàticament de la presa de decisions però que té un paper important, també, a l’hora d’afavorir la convivència i que contribueix, com la resta, a les arques comunals (a Andorra la Vella som uns 22.500 ciutadans residents)- i el Comú, que ara per ara estan allunyats l’un de l’altre.

Els avantatges de fomentar la participació de la ciutadania són múltiples. Comptar amb la complicitat dels administrats a l’hora de gestionar la parròquia només pot ser positiu. Per començar, cal saber què pensa i quines són les necessitats que té, les mancances que detecta i les propostes de millora que planteja. Sols és impossible arribar a tots els racons de la parròquia i descobrir-ne les particularitats del dia a dia. En això és vital l’ajuda que la ciutadania pot brindar al Comú. És a dir, cal escoltar-lo activament, i no només cada quatre anys. D’aquesta manera es detecten més eficientment els dèficits que hi pot haver i on dirigir els recursos i els esforços.

A més, escoltar i fer participar la ciutadania també deriva en propostes més treballades i en coneixement de les necessitats dels diferents col·lectius, per la qual cosa, els projectes s’adaptaran millor. És el mateix principi pel qual el poder legislatiu fomenta la participació dels diferents grups -que alhora escolten les entitats i organitzacions de la societat civil-, ja que via esmenes els textos legislatius milloren, inclouen aportacions que fan que el resultat final sigui més positiu.

Un altre avantatge de les consultes populars i els processos participatius de diferents tipus és que fomenta el sentiment de pertinença, fa que la gent se senti més seus els projectes que es tirin endavant després d’haver-los treballat conjuntament. I això també fa que els respecti molt més i hi respongui més positivament.

Entre alguns dels projectes que pensem que seria molt positiva la participació ciutadana hi ha la remodelació de la plaça del Poble o la millora d’instal·lacions i serveis com la Casa Pairal o el Rusc dels joves. També seria bo comptar amb el recolzament de la població en el disseny de plans de desenvolupament dels diferents barris i nuclis urbanitzats, així com demanar-li quina avaluació fa dels diferents serveis públics.

No ens hem d’acontentar amb destinar una partida a projectes proposats per la ciutadania en el marc d’un projecte de pressupostos participatius. Cal anar més enllà i preguntar què en pensen i si el volen o no un telefèric fins al pic de Carroi, o si destinem una instal·lació comunal per a fer-hi un museu de la bicicleta. També s’ha de preguntar com es vol que sigui el futur estadi comunal, o si es vol fer una oferta per a que pugui ser propietat del Comú. Des del PS+Independents creiem que seria sa fer aquestes consultes, i d’altres quan es tracti d’inversions elevades.

És per això que, mentre siguem la minoria al Comú d’Andorra la Vella, hem obert un canal de Whatsapp, amb el número 64 91 64, per facilitar que la població de la parròquia, però també ciutadans d’altres indrets, ens puguin fer arribar els seus suggeriments i les mancances que detectin.

Per a nosaltres, el foment de la participació ciutadana és també una qüestió d’higiene democràtica. El nostre és un model obert i participatiu, rebutgem els hermeticismes, l’opacitat i la imposició. Pensem que ara toca un Comú obert, en el que tothom hi pugui dir la seva i contribuir a fer d’Andorra la Vella un millor lloc on viure, una parròquia per a tothom.