Aquest any que comença tindran lloc unes eleccions generals i el Partit Socialdemòcrata abordarà els reptes i les problemàtiques que el país té amb propostes per fer-hi front. L’habitatge, l’ocupació de qualitat, salaris i pensions dignes i suficients, la protecció dels treballadors per compte propi, el sistema sanitari, la salut, en especial la mental dels nostres infants i joves, la cura de la gent gran, el suport a la infància, la transició ecològica equitativa davant l’emergència climàtica, la gestió del territori que reuneixi la protecció del paisatge, el patrimoni i els recursos naturals i el respecte per les persones, la fiscalitat justa i redistributiva de la riquesa.

Ho abordarem des del que hem proposat la legislatura que acaba, amb fets i no amb paraules ni discursos ensucrats amb bones intencions. Ho abordarem des de la coherència, l’honestedat d’idees i els valors que inspiren el nostre model de societat, justa i solidària. Ho abordarem des del convenciment que els poders públics són el millor instrument per a la transformació social i per assolir la societat igualitària a què aspirem. Des de la certesa que és en l’Administració pública on recauen la protecció i la garantia dels drets de la ciutadania, l’estímul de l’activitat econòmica, la promoció de la igualtat d’oportunitats i la salvaguarda de la cohesió social.

Ho abordarem exigint el retiment de comptes i l’avaluació de les polítiques públiques que tanta resistència generen als governs de Demòcrates i els seus adlàters, que no fan més que amagar les greus limitacions polítiques i mancances de lideratge i d’estratègia sota l’ala d’una pretesa participació ciutadana.

Ho abordarem retornant la centralitat al Consell General perquè lideri els debats dels canvis i les reformes que el país necessita. Ho abordarem plantejant un nou contracte social i trobant espais de debat i consens amb tots els actors socials i econòmics.

Encara que sigui només per patriotisme.


(Diari d'Andorra, 2 de gener del 2023)