El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats portarà a terme una diagnosi sobre l’ús de les tecnologies a les aules dels centres educatius. Recordar que fa deu anys que les tauletes es van implantar als centres de l’Escola andorrana, l’eina amb la qual s’havia d’acompanyar el canvi de sistema pedagògic, el Permsea, que atribueix un paper rellevant al desenvolupament de les competències i a la capacitat d’actuar eficaçment en situacions reals, diverses i complexes, gràcies als coneixements, les habilitats i l’experiència adquirits, la qual cosa transforma els processos d’ensenyament, d’aprenentatge i d’avaluació.

Fins al moment, s’ha procedit a avaluacions externes del sistema que han avaluat les habilitats d’escriptura i comprensió oral en català i en francès, les matemàtiques, s’han sotmès a les proves internacionals Pisa for Schools (alumnes de 15 anys)  que mesuren el desenvolupament competencial pel que fa a les habilitats de comprensió escrita, matemàtiques i ciències. D’aquestes avaluacions, els centres escolars han elaborat plans de millora per incidir en un seguit d’aspectes, entre els quals, l’impacte en els resultats dels alumnes pel que fa a les àrees lingüístiques i a la de matemàtiques i el desenvolupament i implementació del pla de foment de la lectura a 1a i 2a ensenyança.

La comunitat científica i educativa no té un posicionament únic i monolític respecte als resultats de l’ús de la tecnologia en el rendiment acadèmic.  Alguns adverteixen de la relació causal entre ús del mòbil i els mals resultats acadèmics i adverteixen que “ni tan sols l’ordinador de casa exerceix cap efecte positiu en el rendiment escolar i no perquè l’eina no tingui virtuts potencials, sinó, senzillament, perquè quan oferim a un nen (o a un adolescent) un ordinador, les seves aplicacions inadequades, lúdiques, l’absorbeixen molt ràpidament, en detriment dels usos educatius positius per a la seva formació” (M. Desmurget, 2020).

Hi ha evidències que demostren que si el consum de les pantalles afecta d’una manera tan greu el rendiment escolar és  perquè els seus efectes van molt més enllà de la simple esfera acadèmica. L’ús indegut i abusiu de les pantalles està afectant el desenvolupament mateix de l’infant. Des del llenguatge fins a la concentració, passant per la memòria, el quocient intel·lectual, la socialització i el control de les seves emocions. 

El darrer informe PISA sobre l’ús de les eines digitals en el rendiment escolar admet que les tecnologies digitals només fan més eficient el que és eficient. A més, assenyala que en tots els casos es constata que els alumnes de les classes benestants utilitzen les noves tecnologies per buscar informacions, notícies i dades pràctiques, mentre que les classes menys privilegiades,  les utilitzen sobretot per a l’entreteniment. Estudis de l’OCDE indiquen que ni els països que han fet grans inversions en les tecnologies de la informació i la comunicació per al sector educatiu han vist una millora evident en el rendiment dels seus alumnes en les proves de lectura, ciències i matemàtiques. 

Altres experts opinen que no hi ha correlació entre l’ús de la tecnologia i el resultat acadèmic malgrat que hagi transformat la manera d’aprendre dels alumnes. Defensen que el seu ús ha d’aspirar a complir objectius d’aprenentatge concrets i acotats i que per fer-ho cal una millora en el suport tècnic i les competències dels docents per incorporar eines tecnològiques al procés d’aprenentatge com també una supervisió i control per part d’aquests i de les famílies. Estarem molt atents als resultats dels treballs d’aquesta avaluació i el seu impacte en el procés d’aprenentatge.