Aquesta darrera setmana la ministra encarregada d’Habitatge, la Sra. Conxita Marsol, ens donava el titular que el segon edifici de Borda Nova disposarà de 37 pisos i es començarà a construir l’any 2025, és a dir, com a mínim, d’aquí a deu mesos.

En primer lloc, celebrem la notícia, ja que des del PS i el nostre grup parlamentari tot allò que sigui posar habitatge de lloguer a preu assequible al mercat per al bé de la ciutadania i per solucionar el gran problema que tenim en aquest sentit és una bona notícia. De fet, cal recordar el nostre vot favorable a l’increment de crèdit per a la compra de pisos –malgrat les nostres reserves pel preu i les condicions de les compres–.

D’altra banda, i així ho he fet públicament en més d’una ocasió en seu parlamentària directament a la ministra, estem treballant en el Pacte o grup de treball –diguem-ne com més a gust s’hi senti cadascú– que portarà a la creació d’una llei d’habitatge, que va ser una proposta del nostre Grup parlamentari i que tants anys fa que reclamem des del PS. Una llei que legislarà el preu assequible, que posarà en marxa el registre de la propietat, que donarà seguretat jurídica als llogaters, però també als propietaris. En definitiva, malgrat que anem tard –6 anys com a mínim–, ens alegrem que finalment se’ns comenci a escoltar per resoldre de forma conjunta la problemàtica de l’habitatge.

El que no compartim és la manca de valentia per part de l’actual executiu. És cert, aquests pisos podran resoldre en una petita part el problema de l’habitatge, però el que la població necessita són solucions d’immediatesa. Solucions que permetin viure des d’ara mateix amb un lloguer a preu assequible.

I com ho aconseguirem? Doncs posant en marxa ara, ja, el registre de la propietat, amb incentius fiscals als propietaris, i evidentment legislant per solucionar el problema, lluny de la llei de l’impost a la inversió estrangera, que és tan sols un pegat que no solucionarà ni l’especulació ni fomentarà el lloguer a preu assequible.
Solucions a llarg termini sí, però també calen mesures per ahir, perquè ja es va 6 anys tard. Deixem de fer patir la ciutadania.