Aquest nou any abordarem i farem front als efectes socials i econòmics provocats per la crisi de la pandèmia per la Covid-19 que sembla que ens ha d’acompanyar un temps més. Entre les prioritats, la sostenibilitat social i econòmica del nostre sistema públic de pensions. Per aquest motiu, s’ha creat una comissió parlamentària especial, amb vocació de permanent, que analitzarà i coordinarà les propostes i els elements de millora i reforma del nostre sistema de pensions per poder assolir un ampli compromís sobre els canvis en el model que caldrà implementar, amb els períodes de transició raonables i graduals amb l’objectiu de ser perdurables en el temps.

Des del Partit Socialdemòcrata defensarem la suficiència de les pensions, la sostenibilitat econòmica i social del sistema i les seves fonts de finançament. Advocarem per propostes coherents amb el model social europeu de protecció amb elements de solidaritat, repartiment i redistribució.

Hi ha molta feina per fer, un treball que requereix una anàlisi acurada i aprofundida i també un entorn responsable i prudent que no “avanci” propostes –moltes vegades amenaces– que es dediquen a atiar un fals conflicte generacional, esgrimint afirmacions interessades que, a més, sembla que hàgim d’acceptar com a dogmes de fe.

Que es puguin pagar les pensions dependrà sobretot del fet que tinguem una economia forta que creï ocupació de qualitat amb salaris dignes i suficients, capaços de sostenir cotitzacions raonables, perquè les parelles joves puguin tenir tots els fills que desitgin.

Partim de la base que cap sistema privat de pensions pot aplegar una bossa tan gran de contribuents i, per tant, cap no té més solvència. I, per descomptat, cap model privat garanteix la solidaritat inter i intrageneracional.

El repte i el nostre compromís: comptar, abans de finalitzar aquesta legislatura, amb un pla d’acció amb les mesures i canvis a implementar en el sistema.