Aquesta setmana he format part de la delegació andorrana de la Unió Interparlamentària (UIP), on ens reunim parlamentaris de tot el món per tractar temes internacionals, així com mirar de trobar posicions clares en els diferents conflictes que malauradament hi ha a nivell mundial.

En aquesta assemblea celebrada a Ginebra, més enllà de la cooperació entre els diversos parlaments nacionals, ens hem centrat en les iniciatives democràtiques relacionades amb la protecció de les dones i els infants i la participació dels la joventut en la política. És sobre aquesta darrera temàtica que he tingut l’honor de parlar en nom d’Andorra pel que fa la participació dels i les joves en els parlaments, així com la importància de legislar pensant en ells i elles.

He donat com a exemple que a Andorra tenim joves implicats en política. La importància de tenir-hi representació al Consell General (6 dels 24 consellers generals tenim menys de 35 anys), així com per al Partit Socialdemòcrata, on 2 dels 3 càrrecs més importants (president i secretària d’organització) som menors de 35 anys i el qual conformen també consellers i conselleres joves als comuns.

Així doncs, tots els parlamentaris i parlamentàries presents a la UIP ens hem fet l’autoencàrrec de seguir treballant pel bé de tota la nostra ciutadania i de centrar-nos en allò que més ens preocupa sense deixar de banda els conflictes internacionals.