En aquests darrers mesos, tots els partits que ens presentem a les eleccions del 2 d’abril parlem d’un (per no dir el major) problema que vivim la societat andorrana, que no és un altre que l’habitatge. Fins i tot els partits presents al darrer Govern, capitanejat per Demòcrates, com si no haguessin tingut aquests quatre anys –dotze DA– per mirar de pal·liar el problema.

Cert, hi han posat mesures, però a curt termini, assistencialistes i poc efectives (qui no recorda la gran mesura que es van inventar com és el registre voluntari, que no va arribar a la vintena.)

Des de PS SDP+ sabem que no és un problema de fàcil solució, però som valents i sabem que té solució. És per això que en el nostre programa, per a qui no l’ha llegit encara, hi trobarà que són diverses les solucions que proposem.

En primer lloc, crearem un marc institucional, amb un pacte d’Estat de l’habitatge, que també ens servirà per definir legalment l’habitatge a preu assequible –que correspondria a un 30%-35% de l’ingrés familiar medià–. Amb un ministeri dedicat exclusivament a l’habitatge i una reconversió de l’actual institut en un observatori.

D’altra banda, actuarem de forma decidida des dels poders públics per garantir l’habitatge a preu assequible, amb polítiques que ho afavoreixin, reservant un percentatge (10%-20%) a cada pla parcial o nou desenvolupament urbanístic per a habitatge a preu assequible. Crearem una societat pública de gestió i de rehabilitació d’habitatge, i crearem un registre de la propietat.

Pel que fa a la fiscalitat, implementarem una fiscalitat immobiliària i urbanística que impulsi l’assoliment dels objectius de la política de l’habitatge, així com mesures per afavorir la compra d’immobles per part del conjunt de les famílies andorranes.

Sabem que no serà fàcil, però des de PS SDP+ volem un canvi en les polítiques d’habitatge, necessitem un canvi de rumb i només nosaltres ho podem fer efectiu.