El cap de setmana passat va tenir lloc a Madrid el XXVI Congrés de la Internacional Socialista, amb el lema El socialisme que ve. Com a delegats del Partit Socialdemòcrata d’Andorra en aquest esdeveniment, vam poder assistir a una gran diversitat de reflexions i intervencions de països d’arreu del món al voltant dels eixos temàtics següents: Assegurar la pau i enfortir la democràcia, Treballant per la igualtat entre dones i homes, Aturar i revertir el canvi climàtic, Assolir una economia justa i inclusiva, i Drets laborals i digitalització. En aquest congrés, la Internacional ha renovat forces amb l’elecció de Pedro Sánchez com a president i Benedicta Lasi com a secretària general.

També vam rebre un encàrrec que ens il·lusiona i ens encoratja: reprendre l’activitat del Comitè Mediterrani i assumir-ne la presidència a partir del pròxim Consell, en què s’aprovarà el nomenament de manera oficial.

Pensem que en un context com l’actual, en què els nostres reptes són compartits per països de tots els continents, l’acció política ha de ser coordinada entre els diversos àmbits de govern: a escala local, nacional, regional i global. Només podrem avançar per assolir reptes tan bàsics com els que ens marquen els Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides –erradicar la pobresa i la fam al món, garantir l’accés a l’educació, la salut i el benestar, o a l’aigua i l’energia no contaminant, protegir el medi ambient, reduir les desigualtats, per esmentar-ne alguns–, si treballem plegats en una mateixa direcció. 

Per això és fonamental estrènyer aliances com la Internacional Socialista i els comitès que la integren, de manera que els partits progressistes amb vocació de govern organitzem l’activitat en funció d’aquests principis i valors. La política s’ha de basar en la previsió i la planificació, no pot ser improvisació constant de noves mesures segons la crisi que ens afecta, sigui sanitària, energètica, ambiental o d’habitatge, sinó que ha de proporcionar un ventall de solucions alineades amb un ideari coherent, que des del nostre punt de vista només pot ser inclusiu, feminista, ecologista i de progrés social. És a dir, socialdemòcrata.

No s’hi val a assajar models de creixement econòmic sense quantificar i qualificar els efectes que puguin tenir, o confiar en l’autoregulació del mercat immobiliari i després posar pegats a correcuita per afrontar les conseqüències, sinó que hem de tenir clar el model de país que volem i el paradigma de societat en què s’emmarca. S’ha demostrat que alguns partits, malgrat considerar-se els únics legitimats per governar i menystenir les nostres propostes, no parteixen de cap bagatge ideològic coherent ni tenen una vocació universalista que els empari, i això ha posat en dubte la seva capacitat de governar el país i de situar-lo en el lloc que li pertoca pel que fa a la garantia dels drets i llibertats fonamentals. 

Cal posar les eines i els instruments de la política al servei de les persones i no d’interessos particulars, amb voluntat de millorar el funcionament del país i de fer avançar tothom, sobretot la classe mitjana i la classe treballadora, les famílies, les persones que treballen per compte propi, els assalariats i les empreses, que només poden funcionar amb seguretat jurídica i un bon sistema de relacions laborals.

#Andorraesmereixmés


(BonDia, 30 de novembre del 2022)