Avui us vull parlar de quines son les prioritats del Grup Parlamentari Socialdemòcrata per a la vigent legislatura. Per tal de respondre, m'he de remetre al programa electoral amb el que l'aliança socialdemòcrata vam concòrrer a les eleccions.

Des d'aquesta perspectiva, i atenent a la feina que ja vàrem fer des del grup parlamentari a l'inici de la legislatura, cal evocar els tres grans eixos del que ha de ser la nostra acció política per als propers tres anys: model de país - economia - persones. Uns eixos interconnectats, que es relacionen i retroalimenten circularment, sense jerarquies.

Pel que fa al model de país, cal fer una reflexió conjunta respecte de quin país volem per al futur. No podem continuar fent polítiques fruit de l'urgència, que ens porten a solucions curterministes i massa sovint erràtiques. Aquesta reflexió ha d'incloure forçosament una resposta pel que fa al creixement, fins on i en benefici de qui volem crèixer. Finalment, els que creiem que el nostre país ha de continuar essent un país on desenvolupar un projecte de vida propi, cal que defensem amb vehemència una solució per a l'habitatge. No podem compartir que la classe treballadora hagi de marxar a viure fora del país, perquè a dins només quedi lloc per a especuladors o defraudadors fiscals d'arreu.

Pel que fa a l'economia, els socialdemòcrates creiem que ha de ser una economia productiva i verda (entorn la transició energètica i la protecció del medi ambient). Aquest model econòmic, per ser un model encertat i perdurable, s'ha de centrar en la millora del nostre contracte social. Per aconseguir-ho, cal arrelar el diàleg social en la presa de decisions que afectin el mercat del treball, és a dir, assentar les bases perquè empresaris i treballadors arribin a consensos equilibrats, que redundin en benefici de tota la societat. D'igual manera, cal una acció correctora de la precarització a la qual les polítiques de DA han subjugat al nostre teixit productiu en aquests darrers 12 anys. Cal invertir en polítiques públiques de protecció tant de treballadors com de petits empresaris (que representen més del 90% de les empreses d'aquest país nostre). Hi ha molta feina a fer, entre altres,la dignificació dels salaris i de les pensions, crear mecanismes de coordinació i suport per a les PIME's i, sens dubte, tancar un bon acord amb la UE que ens permeti, tal com ha succeït amb totes les economies dins el mercat únic europeu, millorar els nostres resultats econòmics.

La definició del model de país a futur i l'economia, han d'estar al servei de les persones; persones que tenen altres necessitats més enllà del creixement i de l'economia (malgrat tot estigui circularment connectat). Per citar alguns exemples paradigmàtics, calen polítiques de suport a les famílies per lluitar contra la baixíssima natalitat; fet que es confronta a una població cada cop més envellida que requerirà, també, suport a aquesta nova realitat. És urgent la revisió del nostre model sanitari, que ha anat progressivament perdent qualitat amb la importació de noves figures com la del metge referent, pensat per estalviar diners i que només ha fet que disparar la despesa sanitària. Els socialdemòcrates continuarem treballant també perquè el nostre model institucional no s'imposi per sobre dels drets de les persones (per exemple amb l'avortament o amb el dret a la mort digna) i perquè el nostre sistema electoral sigui més just i representatiu. Finalment, no puc acabar el capítol persones sense parlar de cultura i patrimoni com a mecanismes d'identitat compartida i, per tant, de cohesió social. Una tradició històrica i una realitat pròpia que ens fan singulars i atractius als ulls aliens.