Ahir el grup parlamentari socialdemòcrata vam presentar 21 esmenes al Projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2024. Unes propostes que portem treballant des de l’arribada del document a les nostres mans, ja que considerem que hi ha força partides del text que cal tenir més en compte i redistribuir-les d’una altra manera en funció de la seva prioritat per cobrir les necessitats de la societat.

Una d’elles, i m’atreviria a dir que segurament la més polèmica, és la de suprimir la partida per a la construcció del recinte multifuncional –que és de quasi 34 milions d’euros!– per destinar els diners a un centre terapèutic d’atenció a diferents condicions cròniques de salut mental, que englobaria trastorns d’addicció i altres patologies relacionades, i el desplegament d’un model d’habitatge per donar resposta a les necessitats d’allotjament d’aquestes persones.

En concret, la nostra proposta hi destina 4,5 milions d’euros del pressupost del 2024 i partides de 6,72 milions el 2025 i 2026, així com incrementa a 16 milions la dotació per a la creació d’un edifici per a patologies cròniques mentals, que ja està present al text del Govern, però que només hi dedica 2 milions en plurianuals.

Sabem –i cada vegada en som més conscients, malauradament– del greu problema que pateix la societat mundial en l’àmbit de la salut mental, del qual el nostre país no se n’escapa. La pandèmia va destapar i augmentar aquest fet i les dades que ens transmeten associacions i organismes relacionats són devastadores. Només cal recordar els indicadors que van presentar Unicef Andorra i Andorra Recerca+Innovació el passat 14 de novembre: el 2022 s’ha doblat el nombre de visites d’adolescents d’entre 11 i 17 anys a les consultes externes del servei de salut mental, dels quals un 12,5% són trastorns a causa del consum de substàncies. En només un any es va passar de 2.688 consultes a 4.030, i l’augment és del 46% en els casos d’infants de 0 a 10 anys.

No es tracta de posar més diners al pressupost, sinó d’establir prioritats i reconduir partides, perquè si no sempre estarem posant “pegats” i no solucionarem de veritat els problemes que patim al nostre país.