Els combustibles fòssils continuen sent avui en dia una de les principals fonts d’energia. Aquests són limitats, és a dir, tard o d’hora s’acabaran. Per això fa temps que diferents veus alerten de la necessitat de canviar de model energètic, i de model de consum energètic. Ara les alarmes s’han encès veient la volatilitat dels preus de l’energia i com s’ha disparat la factura als països del nostre entorn. I el conflicte bèl·lic a Ucraïna encara ha agreujat més aquesta crisi energètica.

Des de diferents institucions i organismes s’està fent una crida a l’estalvi energètic, donant unes directrius o premisses bàsiques: regular la temperatura dels espais interiors, apagar llums i aparells electrònics quan no es necessiten... En definitiva, demanen fer un ús racional de l’energia. O el que és el mateix, cal posar seny al consum energètic. I això és cosa de tots.

En aquesta línia, des de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ja fa temps que demanem tenir cura i fer un ús racional, ja no només de l’energia, sinó dels recursos de què disposem en general. Sí, és cert que a nivell d’il·luminació, per exemple, ja s’ha fet feina i s’han anat substituint els fanals per leds. I ara es començaran a aplicar les mesures que ha aprovat el Govern per reduir el consum energètic. 

Aquest Nadal, tal com demanàvem el passat mes de gener en aquest mateix espai, els llums s’apagaran abans, just després de festes. Però pensem que no n’hi ha prou, no ens podem quedar en reduir l’enllumenat de Nadal i complir amb les directrius donades des d’institucions superiors o anar canviant els fanals per leds. Cal fer un pas més enllà i no quedar-nos només amb les ordres d’apagar llums en abandonar una sala o limitar la temperatura de les estances. 

Aprofitem per reiterar que les administracions públiques han d’exercir, al nostre entendre, un rol exemplar en la gestió econòmica, i també en el compromís pel medi ambient. Així, des de PS+Independents d’Andorra la Vella pensem que seria bo posar encara més seny al consum energètic i definir també unes directrius i incloure criteris d’eficiència energètica en els diferents plecs de bases per a l’adjudicació dels concursos públics que es puguin realitzar des del Comú. Així per exemple, es podria valorar si una empresa té alguna certificació mediambiental, els mitjans de transport que s’utilitzaran a l’hora de fer la feina a adjudicar o si els materials que s’utilitzaran són reciclats o reciclables. També es podria establir un sistema per tal que la xarxa d’enllumenat públic funcionés, en determinades zones, mitjançant sensors de moviment per evitar el seu funcionament constant. I evidentment, sotmetre els edificis comunals a auditories d’eficiència energètica i donar resposta a les recomanacions que se’n derivin.

Són només algunes propostes, que segur que en podrien sorgir més treballant plegats, per posar seny i reduir encara més el consum energètic de la parròquia.


(El Periòdic, 22 de setembre del 2022)