Ara que ha acabat la VIII legislatura toca fer una mica de balanç. Des del grup parlamentari socialdemòcrata hem presentat moltes esmenes, reserves d’esmena, propostes d’acord, mocions...

Contràriament a la imatge que des del Govern i els grups que li donen suport volen donar de nosaltres, els socialdemòcrates hem provocat grans debats i hem estat molt participatius per poder subscriure’ns a les lleis.
Tot i així ens han titllat, durant aquests quatre anys, de dir “no” sistemàticament a les propostes. Un argument fal·laç, tal com demostren les dades.

Des de l’inici de la legislatura, el 2019, i fins a la darrera sessió del Consell General, el 31 de gener passat, Govern i els grups que li donen suport han presentat unes 150 iniciatives. Els socialdemòcrates n’hem recolzat un 71%, ens hem abstingut en un 12% i hem votat en contra a un 16%.

Mirem, en canvi, les xifres de les nostres propostes. El grup parlamentari socialdemòcrata n’ha entrat més d’una vintena. D’aquestes, per part de DA, el grup parlamentari independent i CC un 55% s’han votat en contra i prop d’un 10% ha estat abstenció. És a dir, només un 35% els ha semblat correcte.

Les dades parlen per si soles... I la sensació que tenim és que el seu vot en contra es deu que “ho proposa el PS”.

Un clar exemple n’és la darrera proposta d’acord per a la millora del procediment de constitució d’una societat i d’inversió estrangera. Una iniciativa que es va entrar al maig i que, arran de les 10 pròrrogues que han fet els grups que donen suport al Govern, no vam poder exposar i debatre fins al 30 de gener passat.

Una proposta amb la qual ens van fer palès que compartien bona part de la diagnosi i de les solucions proposades. Aleshores, per què la desestimen i no treballem en un text conjunt, com tants cops sí que hem fet nosaltres?

És una pena que hagi estat tan difícil que s’adherissin a les nostres propostes i que només ho hagin fet en casos en els quals és gairebé impossible negar-se com, per exemple, la proposta d’acord de l’Estatut de l’artista i la proposta d’acord d’implementació del règim del tercer pagador (que no s’ha complert), entre d’altres.