L’Associació per la Defensa del Jovent en Risc (ADJRA) ha cridat l’atenció sobre un bon propòsit que ens hauríem de fixar per a l’any que acabem d’encetar: una bona coordinació entre els ministeris encarregats de prevenir i tractar els problemes de salut mental entre el jovent. Encara podríem anar més enllà. Com en altres qüestions d’interès general, la col·laboració s’hauria d’establir entre tots els agents implicats, no només el Govern, sinó també la societat civil (la mateixa associació és un bon exemple d’organització), i els comuns com a administracions més properes als ciutadans.

Els responsables i els especialistes en educació, salut o seguretat són els que han de vetllar per prevenir els riscos d’addició, trastorns mentals o malestar, com molt bé assenyala l’ADJRA, i de resoldre els casos conflictius, però també es pot treballar des d’altres àmbits, com les àrees de jovent o els punts d’informació jove, organitzacions de voluntariat o les mateixes comissions de festes, per oferir les opcions de lleure, esport i cultura que puguin agradar als joves i encaminar-los a diversificar els seus interessos i les formes d’acció i relació que hi ha al món real i tangible, a part de les pantalles.

En una xerrada molt reveladora que va organitzar l’ADJRA fa poc a La Valireta, se’ns van explicar els diversos perills de l’accés a Internet per a la gent jove. En un món interconnectat i amb tota la informació i els continguts possibles a un sol clic, els efectes en la salut mental de les persones que encara no han arribat a l’edat adulta poden ser devastadors. La cosificació, l’esclavitud estètica, els patrons psicològics addictius, només per esmentar alguns perills, es propaguen amb més rapidesa que el possible control que hi puguin exercir les famílies. Però els beneficis de la comunicació i la informació immediata també són molts i no els podem negar.

El bon propòsit expressat per l’ADJRA no es pot quedar només en una reclamació o un desig. Cal posar totes les eines a l’abast de la gent jove perquè trobi l’equilibri, la llibertat i la felicitat.