L’acord d’associació d’Andorra i San Marino amb la UE és un projecte que, des de la perspectiva socialdemòcrata, ha d’oferir noves oportunitats per al futur del nostre país i per a la seva ciutadania.

Les raons principals de voler associar-se amb la UE són moltes, començant per l’oportunitat de tenir l’aixopluc d’una organització internacional supranacional que abasta un mercat de 500 milions de persones. En un món globalitzat i tenint en compte la nostra petitesa, creiem ara més que mai que la unió fa la força. Altrament, vull referir tres grans objectius que, des del nostre punt de vista són essencials.

Des de la perspectiva de l’economia és un projecte que ajudarà a diversificar la nostra economia, en oferir condicions equivalents a les dels països del nostre entorn en el marc d’una fiscalitat més avantatjosa que la seva.

Des del punt de vista de les nostres empreses, l’acord amb la UE ens ha de permetre desenvolupar regles de competència més lleial i equitativa, la possibilitat d’operar en un mercat econòmic molt potent estalviant costos i, finalment, la possibilitat d’accedir als fons dels programes europeus de suport empresarial com COSME (programa de finançament europeu de suport a les PIMES).

Des del punt de vista de la nostra ciutadania és important ressenyar que l’associació amb Europa ens elevarà el nostre estàndard social, permetrà una major mobilitat de la nostra gent i elevarà significativament la protecció que hem de tenir en tant que consumidors.

El repte és la complexitat tècnica d’aquest dossier, que fa molt complexa també la comprensió d’aquest. Per començar, hi ha molta confusió respecte què farà l’objecte de l’acord, que no és altre que una associació econòmica amb la UE. En cap cas es compartiran competències alienes a les necessàries per a poder operar en igualtat de condicions en el mercat econòmic de la UE, és a dir, no es compartiran competències en matèria de seguretat, ni en política exterior, ni en justícia, ni en política agrícola, ni en transport, ni en turisme, ni en cultura, ni en educació, ni en esport, entre moltes d’altres.

Ara que hem acabat les negociacions amb la UE relatives a les especificitats andorranes que la UE ha acordat respectar, arriba el moment de començar a explicar en què consisteix aquest projecte polític. Des de l’acord polític de les forces favorables a l’acord d’associació ja estem treballant una estratègia de divulgació global i també accions divulgatives més sectorials, dirigides a col·lectius específics. Des d’un punt de vista més individual, des del PS hem habilitat un sistema de preguntes/respostes en línia, a partir del qual mirarem de contestar aquells dubtes que ens pugueu plantejar, des d’un llenguatge senzill i des de la senzillesa d’idees, per mirar de ser accessibles i intentar fer arribar a tothom els arguments que justifiquen que creiem en aquest projecte des de fa més de 20 anys.

A tots i totes les que tingueu dubtes animeu-vos a preguntar a l’apartat “El PS respon” que trobareu al web www.psa.ad. Ho podeu fer de forma anònima (o no) amb l’única condició que es faci de forma respectuosa. Per la nostra part intentarem donar una resposta clara, concreta i senzilla a tots els vostres dubtes.