El programa electoral del Partit Socialdemòcrata, en l’apartat dedicat a la seguretat social i les pensions, preveu esmenar diverses pràctiques del sistema actual que considerem discriminatòries. Com el requisit d’edat per percebre una pensió de viduïtat, que pensem que cal suprimir, d’acord amb la recomanació del Comitè per a l’erradicació de la discriminació contra les dones (Cedaw). També s’haurien d’equiparar les prestacions a les persones que treballen per compte propi amb les dels assalariats.

A la Llei del pressupost per al 2024, a aquests greuges se n’hi va afegir un altre: no aplicar l’augment de l’IPC a les pensions de jubilació dels no-residents. El nostre grup parlamentari es va oposar a una esmena de la majoria que condicionava l’augment de l’IPC en les pensions a la residència a Andorra.

Nosaltres considerem que aquesta esmena és discriminatòria perquè les pensions de jubilació són contributives i tothom ha cotitzat a la CASS el mateix percentatge del salari. Uns dies després de manifestar-ho així en seu parlamentària, el Copríncep francès, fent ús de les atribucions que li atorga la Constitució, es va plantejar retardar la signatura de la Llei del pressupost per demanar un dictamen de constitucionalitat. Finalment, la va ratificar perquè la majoria es va comprometre a revisar les pensions dels no-residents segons la mitjana de la inflació europea (un 3,4% en comptes del 4,6% d’augment de l’IPC andorrà).

Ara sembla que, segons un informe encarregat per Demòcrates per Andorra, fer diferències en l’increment de les pensions de persones que han cotitzat el temps necessari per percebre-les no és discriminatori. Ara bé, sí que ho seria si la inflació europea se situés per sobre de l’andorrana. És a dir, que el mateix informe diu una cosa i la contrària: si els pensionistes no residents haguessin de cobrar més perquè el seu cost de vida fos més elevat, això sí que seria discriminatori.

Hem de ser conscients que moltes d’aquestes persones han hagut de marxar del país no perquè ho vulguin, sinó perquè no es poden permetre viure-hi amb la pensió que tenen.