Movem Ordino també portava en el programa amb el qual es va presentar a les darreres eleccions comunals, del desembre del 2019, la recuperació de l’Hotel Casamanya. Concretament es proposava recuperar la part baixa com a centre cívic del poble i es plantejava com “un equipament comunal de cultura, de proximitat, de relació i de participació dels residents a la parròquia d’Ordino” i “que ha de posar a l’abast de tothom activitats, propostes i instal·lacions per tal de fer accessible la cultura, entesa en el seu concepte més ampli, desenvolupar el coneixement col·lectiu, promoure la socialització i la interacció entre totes les generacions i estimular la participació col·lectiva”. També es proposava recuperar els pisos superiors com a residència per a la gent gran –que ara es vol fer en una parcel·la gens adequada i ja massa atapeïda urbanísticament parlant– o pisos tutelats. En definitiva, es proposava que aquest patrimoni cultural fos per a ús de tothom. Que tothom en pogués gaudir.

Malgrat que no sigui aquest el projecte que finalment es tiri endavant, des de Movem Ordino no podem fer altra cosa que celebrar la signatura del conveni entre el Govern, el Comú i el Quart per a la cessió gratuïta per part del darrer als dos primers de l’equipament per a 50 anys i per a la recuperació i posada en valor de l’edifici de l’antic Hotel Casamanya. Es tracta d’un element que forma part del patrimoni cultural de la parròquia que feia massa temps que es trobava tancat, en desús, i que s’anava degradant gradualment amb el pas del temps. Gràcies a aquest conveni hi guanyen totes les parts, Govern, Comú i Quart, ja que totes hi disposaran de dependències, i també la ciutadania podrà gaudir de la recuperació d’aquest patrimoni. I al cap i a la fi, que s’hi ubiqui el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat sembla prou bona idea si es respecta la integritat del lloc.

Que es pugui salvar patrimoni cultural sempre és motiu de satisfacció, i en aquest cas va ser una de les raons que em van portar a votar favorablement el pressupost comunal per a aquest 2023, ja que s’hi contempla una partida de 2,15 milions d’euros, bona part en forma de plurianuals per als propers dos anys, per a la rehabilitació d’aquest edifici (uns treballs que podrien començar ja el segon semestre d’aquest mateix any i per als quals el Govern haurà d’aportar al voltant de cinc milions d’euros més) que és un element distintiu del skyline del poble d’Ordino. 

D’altra banda, és bo que les administracions públiques de diferents nivells, nacional, parroquial i dels quarts, col·laborin, sempre que sigui buscant optimitzar els recursos com sembla que és el cas que ara ens ocupa. Ara bé, seguirem de prop el projecte, vetllant per l’interès general i pel dels ordinencs en particular, perquè prosperi, sigui una realitat i es mantingui en el temps.

Feia massa anys que s’anava perdent aquest patrimoni, i massa temps que es parlava sobre què s’hi podria fer. Han estat molts els projectes que s’han anat presentant successivament, tant des del sector públic com del privat, sense que cap tirés endavant i acabés de prosperar. Amb la signatura del conveni també es posa punt final a la rumorologia que ha anat acompanyant aquesta infraestructura des del seu tancament i queda escrit negre sobre blanc qui és responsable de rehabilitar l’equipament i què es farà en aquestes instal·lacions. I d’una manera o altra es permet que tothom pugui tornar a gaudir d’aquest patrimoni cultural.