Aprofito aquest espai per donar, en primer lloc, les gràcies sinceres a les persones que creuen i segueixen creient en un projecte socialdemòcrata per a Andorra i també a tots els professionals que ens han acompanyat al llarg de la campanya, pel seu esforç i treball.

En segon lloc, felicito els qui han guanyat les eleccions i aquells que han fet un molt bon resultat, els demano que facin realitat el consignat en el seu programa i el promès en debats i actes públics i, dit de passada, de deixar de dir allò que hem de fer els altres, per allò de l’autocrítica.

En tercer lloc, per reflexionar entorn una qüestió sobre la qual el periodista Julià Rodríguez advertia: la imprescindibilitat dels partits polítics a Andorra per governar.

Crec que l’existència de partits és necessària. Un partit polític és una associació organitzada de persones per a la defensa d’uns interessos, amb voluntat de permanència en el temps i amb l’objectiu d’aconseguir el poder polític, exercir-lo i dur a terme un programa polític. Un poder entès com un instrument de transformació i millora de la societat.

Per a alguns de nosaltres, els partits són els actors que transformen el pluralisme social en pluralisme polític i aquells que, per la seva condició d’intermediaris entre la societat civil i l’Estat, tenen l’obligació d’assolir que aquest pluralisme sigui present a les institucions.

El meu partit, amb totes les seves imperfeccions i mancances, continuarà treballant amb vocació de servei públic, tenacitat, passió i mesura per una Andorra cohesionada, justa, equitativa i preparada per afrontar els reptes que tenim com a societat. Treballarem també per trencar amb el sistema de partit hegemònic, un partit que confon partit i Estat i fins i tot societat civil, que s’ha instal·lat a casa nostra afavorit per un sistema electoral que, si bé permet l’existència d’altres partits, no permet la competència política per a l’exercici del poder.