El país té, ara mateix, problemes en diferents àmbits: dificultats d’accés a l’habitatge, pèrdua de poder adquisitiu, inflació pels núvols, dificultats per a les famílies i per a la viabilitat d’autònoms i empresaris, encariment de serveis públics, pensions –contributives i no– insuficients...

Els darrers anys, i especialment en el darrer, poca cosa s’ha fet per posar-hi remei: en molts casos el Govern no té ni un plantejament d’acció política per solucionar-los o, si més no, minimitzar-los.

Fa mesos que ho dic i ho repeteixo, el Govern ha menystingut un tema cabdal i que condiciona tant la vida dels ciutadans com l’activitat empresarial com és la inflació, l’índex de preus de consum, l’IPC. I ara en sortirem tots perjudicats.

I ara se’ns presenten uns pressupostos de marcat caràcter continuista. Què vol dir aquesta continuïtat que planteja el Govern? Tenir més dificultats d’accés a l’habitatge, més pèrdua de poder adquisitiu, més inflació, més encariment dels serveis públics? Perquè aquí és on ens ha portat la política dels darrers anys implementada pel Govern amb el suport dels grups parlamentaris que li donen suport: Demòcrates, Liberals, Ciutadans Compromesos i independents (Acció).

I justament aquesta situació, la perpetuació –o agreujament– d’aquests problemes, és el que no volem, i encara menys en aquest final de legislatura, molt complicat i convuls, certament. Ja ho vaig dir ahir defensant la nostra esmena a la totalitat del pressupost i ho reitero ara perquè quedi clar a tothom.

Tant la política general que el Govern està duent a terme com les previsions pressupostàries per al 2023 no ens semblen les més adequades, ni ens sembla que siguin les necessàries per fer front a la situació que viu el país. És més, ens aboquen a un agreujament de les problemàtiques.

Des del grup socialdemòcrata creiem que Andorra es mereix uns pressupostos en els quals les famílies i la competitivitat empresarial siguin la màxima prioritat, amb els quals s’adoptin mesures valentes per contenir la inflació i permetin recuperar el poder adquisitiu de la població.

Andorra es mereix més, es mereix unes polítiques, una manera de fer, una proximitat i una manera d’escoltar diferent de l’actual.

Andorra i la seva ciutadania s’ho mereixen.


(Diari d'Andorra, 18 de novembre del 2022)