El passat 23 de febrer publicava en aquest mateix mitjà un balanç del treball que el PS i el seu grup parlamentari havien realitzat la passada legislatura. Aquest treball afermava el nostre projecte polític construït al llarg del temps com avala també les propostes fetes al llarg de la campanya electoral. No partim de zero, són propostes comptades i treballades i que, malgrat la representació obtinguda, la Judith, el Pere i jo mateixa seguirem defensant. Tenim el deure i l’obligació de sostenir les propostes que emmarquen i defineixen el nostre model de país just i solidari, i que compten amb el suport d’una part important dels electors.

Així, seguirem treballant per un pacte social i polític per a la sostenibilitat de les pensions, partint de la defensa de la solidaritat intergeneracional i de la sostenibilitat econòmica i social del sistema de pensions públic. Les nostres propostes són fruit d’un treball d’anàlisi i que sostindrem: finançament de les pensions de jubilació via cotitzacions i de la sanitat via impostos; manteniment de l’edat de jubilació a seixanta-cinc anys i mantenir l’edat de jubilació anticipada; establiment d’una pensió mínima i màxima contributives i d’una pensió mínima garantida amb vint anys cotitzats equivalent a la meitat del salari mínim; implantació d’un complement per a les pensions més baixes actuals fins als imports i requisits de cotització de les pensions mínimes amb les reserves acumulades al Fons de reserva de jubilació, etc.

Coneixem quins són els instruments per limitar el creixement urbanístic i bastir un projecte sostenible, respectuós amb el medi natural i amb les persones, així donarem suport a les modificacions de les normes que superin els problemes actuals i que s’ajustin als objectius i requisits per a la preservació i protecció del medi ambient sobre la base d’un ús racional del territori, adequant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Defensarem el sistema públic de salut partint del concepte d’atenció integral a la salut, la prevenció, promoció i protecció de la salut, la universalitat de l’accés i la planificació dels centres i serveis sanitaris i sociosanitaris.

Oferirem les nostres propostes per establir un Pacte d’Estat per l’habitatge, que protegeixi i impulsi el dret a un habitatge digne i a preu assequible que estableixi les línies d’actuació i les programi a curt, mitjà i llarg termini per tal de fer front a l’actual problemàtica i dissenyi una estratègia, atenent els reptes demogràfics, el futur dels joves i els col·lectius més vulnerables.

Ens trobaran en totes aquelles propostes que aturin el creixement especulatiu provocat per una inversió estrangera mal entesa i mal gestionada i que inverteixin en sectors d’activitats econòmiques que assegurin llocs de treball de qualitat i donin sortida professional als nostres joves.

Estarem també atents en el procés de la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea requerint una nova forma de treball, en un context més ampli que el de la majoria del Consell General que impliqui tots els sectors econòmics i els agents socials afectats.

Com veuen ni partim de zero ni deixarem de defensar allò que pensem, explorant maneres diferents de fer-ho, però amb la mateixa passió, tenacitat i mesura.