Des del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp partim de la premissa de que en política no n’hi ha prou en ser transparents, sinó que també cal semblar-ho. Vivim en una societat en la qual hi ha una creixent desafecció política, on la població no acaba de sentir-se representada per la classe política i en desconfia. Tenen exemples més o menys propers –hem de tenir present que bona part de la ciutadania d’Andorra està més pendent de les informacions i la política dels països veïns que no pas de les del Principat– de casos de nepotisme i corrupció. 

Per recuperar la confiança de la ciutadania considerem clau ser molt transparents i informar de tot el que pugui ser d’interès per als veïns. En el nostre cas, especialment per als d’Encamp, però també de la resta de país. No podem informar només de les decisions finals, sinó que cal anar informant dels diferents passos que es van fent, i cal que siguem proactius a l’hora d’oferir respostes i no esperar a les preguntes que es planteja la ciutadania. 

Entenem que si hi ha neguit entre els ciutadans respecte a una problemàtica que afecta a la parròquia o circulen rumors al seu voltant, el més lògic i responsable és que des del comú s’actuï i s’informi, i així evitar que les boles de neu es facin més grans. I és justament per això que a la sessió del Consell de Comú celebrada la setmana passada vam entrar diverses preguntes sobre el Futbol Club Andorra i el nou parc de lleure, transmetent les preocupacions que ens havien fet arribar diversos encampadans. Per oferir transparència. Perquè la majoria pogués respondre als ciutadans. Perquè és al Consell de Comú que s’han de respondre les coses que poden ser d’interès per a la ciutadania. Com ja vam dir, les preguntes que formulem al Consell de Comú no són perquè es respongui al David o a l’Enric, o al conseller que sigui, sinó perquè es respongui a tot el poble, que per això el ple és l’òrgan que n’exerceix la seva màxima representació. Les oposicions a les administracions tenen la funció constitucional de fer control de l’acció de les majoria. El control polític es fa de vàries formes però una d’elles és formular preguntes a les majories perquè siguin respostes en els plens. Per això no entenem que davant dues preguntes d’interès general, la majoria al Comú d’Encamp s’ennutjés de la manera que es va enutjar en la darrera sessió de consell.

Des de PS+Independents d’Encamp busquem sempre fer una oposició en positiu, constructiva, aportant i donant el nostre punt de vista perquè les polítiques al final siguin millors. No volem fer una oposició negativa, de crítica gratuïta. 

Amb les preguntes no busquem qüestionar la transparència de la majoria envers els consellers de la minoria. A més, entenem que una part de la nostra feina, com a consellers de la minoria, és de preguntar i afavorir que la informació sigui pública, tant de qüestions que s’hagin tractat en comissió o en altres reunions de caràcter privat, com d’altres que no hagin estat objecte de debat previ. A més, el fet que se’ns informi en comissió no pot ser motiu perquè després no puguem plantejar les preguntes que considerem oportunes a la sessió del Consell de Comú. Perquè, com dèiem a l’inici, en política no n’hi ha prou en ser transparents, també cal semblar-ho.