A Andorra, l’accés a l’habitatge és una missió impossible. Amb les dificultats i la problemàtica que s’ha generat, no hi ha un projecte de futur per a la població. Vivim, amb la legislació actual, un sistema que no té capacitat de regulació, que crea  una situació complexa, injusta i afeblidora, i produeix  una pèrdua del teixit social i un incontrolable procés generalitzat d’increment especulatiu del preu dels lloguers. 

El problema més gran és que no s’escolta per comprendre, sinó per  rebatre. 

En aquest focus de conflicte, i continuant la dinàmica viscuda el darrer any, és necessari dotar-nos de noves eines de lluita com, per exemple, la creació d’un sindicat de llogaters que representi una majoria àmplia dels ciutadans i ciutadanes.

La Comissió d’Habitatge creada recentment pel Partit Socialdemòcrata reclama un pla de xoc que consisteixi a treballar per tenir un registre de la propietat i aportar propostes partint de les dades, per regular els preus dels lloguers i aturar la pujada. En aquest sentit, des de la Comissió d’Habitatge trobem incomprensible que la legislació de DA fins ara no hagi previst crear-lo i s’hagi provocat un estat d’ineficàcia i incertesa amb vista al futur.

Amb  les propostes que aportarem, volem que es generi més seguretat jurídica en tots els sectors econòmics, en les transaccions de futures compres i arrendaments d’habitatge, i s’apliquin mesures efectives per posar en el mercat de lloguer gran part dels pisos buits.

La primera reunió ens va servir per establir criteris i fixar els objectius. Cal impulsar una organització col·lectiva més forta, que garanteixi una unitat d’acció a través de principis democràtics.

Les pròximes trobades ens permetran elaborar una xarxa i un canal de comunicació directe per  abordar el repte de l’escassetat d’habitatge a preus assequibles, i plantejar noves mesures  que contribueixin, almenys parcialment, a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, així com gestionar taules rodones cooperatives per impulsar una proposta prometedora i referent.