Les pensions de jubilació, i la seva insuficiència, són avui un dels elements que componen la gran crisi de poder adquisitiu que afecta a moltes persones i famílies. Per aquest motiu, hem treballat de valent des del PS per plantejar un sistema que sigui més solidari, més just, més pròsper i millor al sistema productiu del nostre país. Unes propostes que aquests dies hem presentat al Consell General i a través dels mitjans de comunicació.

De forma principal el nostre model consisteix en mantenir l’edat de jubilació als 65 anys, no incrementar l’actual nivell de cotitzacions - ni pel l’empresari ni pel treballador-  i en finançar la despesa sanitària per via dels impostos.

El nivell de cotitzacions actual és del 22% i d’aquest un 12% va per a les pensions i un 10% al sistema sanitari. Per això volem que, en 8 anys, aquest 22% vagi íntegrament a pensions i prestacions contributives. És una injecció de recursos molt important per millorar les pensions i que permet alhora no pujar les cotitzacions, ja que fer-ho suposa una reducció de tots els salaris i una major despesa de personal per a les empreses que en l’actual context de crisi del poder adquisitiu i d’elevada inflació no ens podem permetre.

Per a nosaltres, la sanitat s’ha de finançar a través del pressupost de l’Estat el que permet no baixar salaris a tots els treballadors ni carregar el compte d’explotació de totes les empreses i suposa un finançament més just ja que els ingressos tributaris han de provenir principalment d’aquells que més tenen, dels qui fan més beneficis i també dels consums i dels impostos que paguen els nostres turistes i visitants.

També són molt importants en el nostre model dos col·lectius oblidats per la proposta presentada per la CASS; els actuals pensionistes i les persones que reben una pensió d’invalidesa o incapacitat. Per a les primeres proposem que tota persona que hagi cotitzat més de 37,5 anys i mig rebi directament una pensió equivalent al salari mínim a càrrec dels fons existents en el fons de reserva de jubilació (uns 1.600 milions d’euros); per a les pensions d’invalidesa un cop constatat un cop més el desastre que ha suposat la reforma de l’any 2014 proposem instaurar el sistema de càlcul ja establert l’any 2008.