Ara és el moment perquè una crisi és també una oportunitat per repensar i repensar-nos. És l’oportunitat d’afrontar nous debats, bàsics i estructurals per al futur del nostre país.

_

Article publicat al Periòdic d'Andorra el 27/10/2020 

Fa 173 dies que vam poder veure totes i tots per Andorra Televisió una roda de premsa a les onze de la nit on s’anunciaven mesures restrictives i de tancament per evitar la propagació del coronavirus i el col·lapse sanitari. Un fet sense precedents que ha marcat i marcarà la vida social i econòmica del nostre país.

Aquesta pandèmia originada pel SARS-CoV-2 ha evidenciat, també, les particularitats i les fragilitats de la joventut. Ens trobem en un escenari de crisi i postcrisi que pot suposar un retrocés dels drets i del benestar de la ciutadania. A més a més, aquesta crisi pot dificultar encara més l’autonomia, la projecció de la vida de la joventut, l’exercici de la plena ciutadania i l’objectiu d’aconseguir una societat més justa, igualitària i cohesionada. 

Des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra creiem fermament que ara és el moment per promoure a les institucions andorranes i a la societat civil una política de participació juvenil que impliqui el reconeixement i l’alimentació de les fortaleses, interessos i habilitats dels i les joves, oferint oportunitats reals perquè puguem participar en les decisions que ens afecten com a individus i com a grup. 

Considerem que ara és el moment perquè una crisi és també una oportunitat per repensar i repensar-nos. És l’oportunitat d’afrontar nous debats, bàsics i estructurals per al futur del nostre país. Nous debats que ja s’estan començant a produir en les diferents institucions nacionals i comunals del país i que han de permetre reconsiderar per quin model d’Estat apostem i quin paper volem donar-li al nostre dia a dia, com a garant del nostre benestar social.

Per aquest motiu, i fruit d’aquest nou paradigma, des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra hem volgut esmerçar els nostres esforços, durant els darrers quatre mesos, en posar sobre la taula noves propostes que responguin a les actuals necessitats, així com a aquelles necessitats latents, però no resoltes. El document que vam presentar dimarts, 1 de setembre, és el resultat d’una llarga anàlisi de la situació present i de la voluntat de pensar noves solucions a curt, mitjà i llarg termini, que ens permetin concretar una resposta conjuntural a diverses polítiques públiques, tant de forma general, com aquelles que afecten de forma específica la joventut d’Andorra.

Ara és el moment de no deixar al marge les generacions més joves del nostre país. Unes generacions més ben formades que mai, però també més fràgils i vulnerables als canvis que es produeixen al nostre voltant. Les necessitats presents ja no són les passades i aquest document no és cap altra cosa que l’evidència d’aquest fet. 

"Ara és el moment de no deixar al marge les generacions més joves del nostre país"


No obstant això, aquest és només un punt de partida, un document base que volem que sigui complementat per totes les aportacions que els altres partits polítics i organismes de representació i organització juvenil, com el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra i les associacions juvenils i socials del país, considerin necessàries incloure. Un document que necessita la participació de tothom per poder representar el conjunt de joves que viuen, estudien, treballen i fan aixecar cada dia el nostre país.

L’objectiu final no és cap altre que aquest document, conjuntament amb les aportacions de la resta d’actors juvenils, tingui forma d’una Proposta d’Acord de Joventut, que pugui ser debatuda i aprovada pel Consell General. Una proposta que promogui noves decisions adaptades al nou paradigma, una nova realitat i una nova normalitat que volem que sigui més digna i amb més oportunitats.

Les persones joves som subjectes de dret i volem ser protagonistes actius de la transformació social, a més de considerar-nos un grup adult amb necessitats socioeconòmiques concretes. Som un col·lectiu capaç de prendre les nostres decisions.