“Totes les àrees de l’organització administrativa comunal queden estructurades sota la direcció d’una comissió. La constitució d’una comissió de finances i comptes és obligatòria”. Així s’estableix en l’article 14 de l’ordinació d’organització i funcionament dels comuns, que no estableix cap periodicitat mínima ni unes normes de funcionament, més enllà que han de comptar amb la representació de tots els grups polítics presents al Consell de Comú. L’ordinació dona per fet, però, que les comissions treballaran, ja que s’estableix l’obligatorietat al president corresponent de donar compte de la tasca realitzada tant a la Junta de Govern com al Consell de Comú.

Així, es deixa a la voluntat política de la corporació del moment el seu funcionament i això fa que en alguns comuns treballin més que en d’altres. Ens trobem comuns en què les comissions es reuneixen com a mínim un cop al mes, d’altres que la periodicitat que s’han marcat és trimestral, i d’altres, fins i tot, en què es reuneixen gairebé setmanalment i la comunicació entre els seus membres és fluïda. Fins i tot tenen grups de Whatsapp.

En d’altres, les comissions pràcticament no es convoquen. Lamentablement, aquest és el cas d’Andorra la Vella. No existeix una mínima planificació i la convocatòria de comissions és puntual. Ni quan hi ha un Consell de Comú proper.

Les comissions són espais de treball i debat, en els quals s’informa del dia a dia del departament en qüestió i s’adopten acords que després es presentaran a la Junta de Govern i al Consell de Comú per a la seva aprovació. Són espais de treball, on es comparteixen projectes que es van definint amb les aportacions dels diferents grups.

Com hem dit abans, que les comissions treballin és una qüestió de voluntat política, però també de qualitat democràtica. Des de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella hem defensat en múltiples vegades els diversos avantatges que, des del nostre punt de vista, té el treball conjunt i en equip. Els diferents punts de vista afavoreixen projectes més complerts i inclusius, que una majoria més ampla es pot fer seu.

La pandèmia de Covid-19 no pot ser una excusa per evitar les reunions, ja que tenim infinitat de possibilitats tecnològiques per eliminar distàncies i barreres.

És per això que els consellers de PS+Independents d’Andorra la Vella reivindiquem, reclamem, demanem que es convoquin més comissions. Volem estar informats, volem treballar i volem poder fer aportacions als projectes i debatre’ls, que per això bona part de la ciutadania ens va escollir com els seus representants. Perquè volem una parròquia per a tothom. Perquè és una qüestió de voluntat política i de qualitat democràtica.