Les fake news són un negoci, per això utilitzen titulars cridaners, per ser compartits més vegades per les xarxes i així generar més ingressos per als creadors.Les notícies falses són també molt utilitzades en política.

L’estat de psicosi generat pel coronavirus ha fet créixer l’auge de l’expressió fake news (en català, notícies falses o notícies enganyoses; en castellà, bulo).


Fake news és un tipus de periodisme groc o propaganda que consisteix a ocultar informació o falsedats difoses, de forma deliberada, a través de mitjans de comunicació tradicionals d’impressió i difusió o mitjans de comunicació en línia (Viquipèdia).
Les notícies falses inunden les xarxes socials i minen la nostra confiança en els mitjans i en la democràcia.


L’objectiu de les fake news és que una mentida repetida mil vegades es converteix en veritat en un context polític i social en què a ningú li importa ja si alguna cosa és certa o falsa. Lidiar amb les fake news és un dels reptes tecnològics del segle XXI. Les xarxes socials actuen com a canal de difusió d’aquestes notícies emeses expressament. Aquestes notícies falses, publicades a consciència, apareixen amb motius clars en la majoria dels casos: desestabilització, influència i monetització, tenen el poder d’influir en les opinions de les persones sobre política i altres temes.

"Les notícies falses inunden les xarxes socials i minen la nostra confiança en els mitjans i en la democràcia"


Algunes notícies falses no es detecten amb facilitat, i any rere any, distingir la veritat del fals a  internet s’ha tornat més difícil. De fet, les notícies falses que tenen èxit són les que semblen més creïbles. Internet atorga la possibilitat de l’anonimat i contribueix a una distribució massiva de la informació, fet que a facilitat publicar informació falsa sense control. Les fake news són un negoci, per això utilitzen titulars cridaners, per ser compartits més vegades per les xarxes i així generar més ingressos per als creadors. Les notícies falses són també molt utilitzades en política.


Els redactors d’aquestes notícies poden guanyar molts diners escrivint sobre les eleccions sent aquest un tema molt compartit i buscat a les xarxes. Després de la seva proliferació els últims anys i la seva facilitat de propagar-se és necessari intentar detectar notícies falses a internet i xarxes socials.


Per reconèixer les fake news el primer que cal fer és fixar-se en la signatura, ja que solen ser anònimes, no citen fonts i no indiquen data, però demanen que es difongui el missatge. Altres vegades sembla procedir d’un mitjà de comunicació de confiança, però si no el coneixies amb anterioritat, desconfia’n. A més, les webs de notícies falses solen simular la web o URL de mitjans de comunicació de prestigi. Si, malgrat semblar increïble, porta una signatura d’algun mitjà o institució aparentment reconeixible, cal parar atenció en el text en si. Habitualment conté faltes d’ortografia i abusen de les majúscules i dels signes d’exclamació, cosa que mai ocorreria en una informació oficial o mitjà de comunicació reconegut.


Una altra de les pistes que ajuden a identificar informació falsa és l’exclusivitat que a vegades sembla que tenen alguns mitjans, si és una notícia important hauria d’aparèixer en més d’un sol mitjà, encara que sigui la seva exclusiva.