Aquestes darreres setmanes són diverses les associacions i els particulars que s’han queixat de cert abandonament per part de les institucions pel que fa als joves –i no tan joves– quant a salut mental.

Des del nostre grup parlamentari sempre hem destacat que la salut mental és una prioritat. Si alguna cosa ens ha ensenyat la covid i les seves conseqüències és que la salut mental és igual d’important que la física. Vivim en una societat en què cada vegada tenim més joves amb greus problemes de salut mental i és per això que cal posar-hi remei i recursos. Si volem una societat sana, la salut mental n’ha de ser un dels pilars.

Desgraciadament, en les darreres legislatures no ha estat una de les prioritats i tal com comença aquesta –i sentint la veu de les associacions– no sembla que canviï (almenys per ara).

Ens trobem amb un pla com el Pisma en què en el paper s’aguanta, però com sempre no compta amb els recursos humans ni els econòmics que són necessaris.

És per això que he demanat al Govern que ens expliqui els protocols que se segueixen per a aquests joves. D’altra banda, m’interessa conèixer les dades dels joves que tenim ingressats al país i aquells que ho estan fora del nostre territori, sabent en quin centre i, evidentment, quin seguiment se’n fa quan tornen.

No vull oblidar –i així ho demano– quin suport tenen els joves i les seves famílies, que en són també una part afectada i de la qual sovint no es parla. Finalment, volem tenir informació sobre el pla integral de salut mental a Andorra (Pisma): on és la persona que ha de coordinar-lo, quines són les accions que no s’han complert en el calendari previst i els motius d’aquest incompliment.

Ho torno a dir: els plans sempre han de venir seguits d’una planificació i si volem que els nostres professionals facin la feina de forma correcta cal dotar-los de recursos i de suport tècnic. Tenim la gran sort de tenir molt bons professionals, però cal ajudar-los, i això depèn de l’administració pública. Deixem de fer promeses sobre el paper i comencem a treballar per la salut de totes i tots. Salut física i mental.