Hi ha activitats econòmiques que no ens fan bé. Ni internament ni externament. Que no necessitem i que poden arribar a ser delictives. I fa més mal quan, a sobre, ho publiciten. Sap greu dir-ho, però Andorra té, tot i ser un petit país, inversors estrangers que venen aquí a fer allò que no poden al seu país d’origen.

Això ha passat perquè per al Govern de DA han prevalgut els diners vers la qualitat. Ha importat més qualsevol mena d’inversió que no aquella que Andorra necessita. Com vaig dir durant el debat de la Llei de l’impost a la inversió estrangera, des de DA i Ciutadans Compromesos les lleis es fan de cara a la galeria. Màrqueting polític.

De veritat creieu que un inversor estranger no comprarà a Andorra un immoble perquè ara té un gravamen del 3%? Que una persona o societat que tingui la capacitat de comprar més de 10 immobles tindrà problemes a pagar un 10% més del preu? Però, a més, Govern els dona la possibilitat de tenir una bonificació del 90% si ho dediquen a lloguer. Ni preu assequible ni res. Lloguer. Ja poden ser de 3.000, 5.000 o 10.000 euros al mes. El que vostè vulgui, senyor/a especulador/a. Després afirmen voler millorar la situació de l’habitatge.

Per a nosaltres la solució passa per mesures efectives com limitar l’adquisició d’un inversor estranger a un sol immoble, apujar el gravamen, rebaixar la bonificació al 60% i aplicar-lo únicament si és lloguer a preu assequible, així com prioritzar la inversió estrangera en sectors que el país necessita i que faciliti la creació de llocs de treball verds, la reconversió i la requalificació d’altres, i crear un gestor únic nacional per a totes les tramitacions o demandes d’inversió estrangera vinculades a la creació de societats i l’obertura de negocis, formats amb gestors responsables del dossier per a tots els departaments del Govern i informar dels tràmits per fer en totes les altres administracions.

I no, l’acord amb la UE no hi té res a veure. Les regles del joc sobre inversió estrangera les marquem i marcarem des d’Andorra i un clar exemple és la situació actual. No tenim acord i ja hi ha aquests problemes perquè el Govern ho ha permès, no perquè Europa ens hagi imposat res.