La setmana passada l’Assemblea de la Unió Interparlamentària celebrada a Madrid aprovava una resolució relativa a la legislació per combatre l’explotació i l’abús sexual infantils en línia. Una normativa que s’emmarca en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant i el seu Protocol sobre la venda d’infants, la prostitució i la pornografia infantil així com en la Convenció de Lanzarote del Consell d’Europa. Fa pocs dies coneixíem que 18 van ser els menors víctimes de delictes contra la seva llibertat sexual (Observatori de la Infància del Comitè d’Andorra UNICEF, 2020).

L’extensió mundial i l’anonimat d’internet i ara les noves estructures i plataformes han facilitat enormement la distribució de material relacionat amb l’abús sexual de menors i l’accés a aquest. Els delinqüents sexuals poden produir, intercanviar i fins i tot emetre en directe vídeos d’abusos a infants i també es poden posar en contacte directament amb ells a través de xarxes socials, de jocs o aplicacions.

En aquesta lluita esdevé imprescindible, més enllà, un marc legal que criminalitzi totes les formes d’explotació i abús sexual dels infants en línia i la cooperació internacional, eficaç i ràpida entre estats i les seves forces de seguretat, una tasca de sensibilització adreçada a pares, docents, jutges, policies i altres agents implicats. Indispensable és també l’educació sexual com a base per a la prevenció en qualsevol entorn –els infants no han de ser considerats responsables dels abusos i hem d’evitar la culpabilitat de les víctimes– així com també l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals segur i respectuós amb la dignitat humana i els drets fonamentals.

Donat que els riscos que planteja aquest nou entorn està vinculat a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, és necessari el compromís de les empreses del sector en l’assumpció de la seva responsabilitat social en la prevenció i lluita contra aquestes pràctiques execrables.