L’increment salarial i dels preus de lloguer és la decisió més important a prendre en aquest final d’any i final de legislatura també. Tindrà un impacte en una gran part de la societat i empresariat andorrà, que a més s’allargarà en els propers anys.

Per al Partit Socialdemòcrata és clar que un primer pas cap a aquest objectiu és limitar el creixement dels preus dels lloguers, tant d’habitatges com de locals comercials, per sota de l’increment que s’apliqui als salaris. En aquesta línia hem presentat unes esmenes al projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge per tal que l’increment dels preus dels lloguers (d’habitatges i comercials) correspongui al 25% del pactat per als salaris.

Com he explicat en diferents ocasions, els preus dels lloguers venen determinats, en gran manera, pels costos de construcció d’aquell moment i la inversió feta en molts casos ja està amortitzada, o parcialment amortitzada. Per tant, els lloguers d’habitatge i comercials no s’haurien de veure globalment afectats per la inflació actual, ja que aquesta només té incidència en els serveis i els costos de manteniment.

Si no es limita el creixement dels preus dels lloguers per sota del creixement dels salaris s’estaria cometent un error econòmic de gran envergadura, ja que l’augment dels salaris aniria a pagar l’augment dels lloguers –com ja hem vist que ha passat amb els darrers augments salarials decretats pel Govern– i així només s’estaria alimentant l’espiral inflacionista i accentuant la pèrdua de poder adquisitiu per part de les famílies i de competitivitat per part de les empreses i els autònoms.

La posició del Govern, a hores d’ara almenys, és una altra. En la comissió de l’habitatge (que tants cops hem criticat quant a composició i funcionament) es va acordar amb el Govern un veritable sense sentit com que els lloguers pugin el mateix que s’acordi per als sous.

Reitero, aquesta és la decisió més important d’aquest final d’any, i de legislatura, que tindrà un impacte en els propers anys. Per tant, és el moment que el Govern demostri que està a l’altura que el moment demana i adopti mesures en favor de les famílies i de l’empresariat.


(Diari d'Andorra, 4 de novembre del 2022)