En les darreres eleccions comunals celebrades l’any 2019 a la parròquia d’Andorra la Vella la participació va ser només del 48,9%. Aquesta xifra, que no arriba ni a la meitat de la població amb dret de vot, planteja una reflexió necessària sobre la importància de la participació ciutadana en el marc democràtic. Siguin quins siguin els motius que van portar l’altre 51,2% a no participar-hi, des d’aquí us volem animar que aquest any celebreu la “festa de la democràcia” amb nosaltres i que feu sentir la vostra veu i quin model de societat voleu. Si la participació és una altra, el resultat de les eleccions serà realment representatiu de la ciutadania i quedarà demostrat que els ciutadans d’Andorra la Vella volen formar part i ser presents en el creixement i la construcció de la parròquia.

A Enclar, creiem fermament en la participació ciutadana com a pilot per a una societat activa i saludable. Les eleccions representen el primer pas per expressar les nostres opinions i definir el futur de la parròquia. És a través d’aquest acte que els ciutadans poden influir directament en les polítiques que afectaran les seves vides quotidianes. Les eleccions són el primer pas per demostrar el que volem com a ciutadans, és la manera més directa que tenim fins ara d’expressar el que volem i de quina manera ho volem.

La política, sovint es veu llunyana i poc accessible al conjunt dels ciutadans, amb poca confiança i amb poca sensació de representació real. És per això que des d’Enclar l’entenem i l’apliquem des d’un altre punt de vista: la política ha de poder guiar, inspirar i influir cap a l’assoliment dels objectius comuns que tenim com a societat, treballant cap a una mateixa direcció i assumint les responsabilitats dels resultats. No podem oblidar que la política és l’activitat humana que treballa pel bé comú i per l’aplicació de solucions dels problemes presents en la societat, o si més no això és el que hauria de ser.

És per això que des d’un principi, els membres que integrem la plataforma Enclar vam tenir clar que per poder construir una manera de fer diferent, calien accions diferents. Per fer-ho real és necessari poder asseure’s i ser capaços de comprendre la realitat des de tots els punts de vista, integrant tota la població i adquirint un veritable compromís per servir el bé comú. No creiem en maneres de fer, sinó en polítiques: creiem en una política honesta, transparent i justa, amb l’equitat com a principi fonamental, per a la creació d’una institució que generi confiança.

La pluralitat política és sinònim d’una societat sana i avançada on les idees de la població són diverses, de la mateixa manera que les seves realitats i que, per tant, legislativament s’han de tenir en compte totes i cadascuna d’elles, evitant actituds superbes i posicionaments extrems. A Enclar, fomentem l’empatia i el diàleg, veient tots els membres, fins i tot dins d’una llista electoral, com a iguals. La suma de totes les veus, és en si, el que ens porta a generar i crear societats pròsperes i saludables.

És per aquest motiu, que Enclar defensa un lideratge sa, que integra tots els membres i dona veu a tots els representants i genera d’aquesta manera una visió molt més àmplia i adequada a les circumstàncies i problemàtiques reals de la societat. Per a nosaltres, la política ha de ser transversal, tant en termes d’àmbits com de persones. El diàleg sincer i constructiu és la clau per avançar cap a un progrés real que beneficiï la població.

A Enclar, reunim diferents realitats i habilitats amb l’objectiu de contribuir a construir una proposta transparent i representativa. Malgrat tot, som conscients que l’empoderament de la comunitat només es pot aconseguir mitjançant una política eficient, una tasca que no podem emprendre sols. És hora de treballar junts per construir un futur millor per a Andorra la Vella.