Aquest dimarts 15 de juny ha estat un dels dies més feliços d’aquesta legislatura. Tots els grups parlamentaris del Consell General hem entrat a tràmit, conjuntament, un text inèdit al nostre país: una Proposta d’Acord de Joventut. Un document amb 72 mesures que evidencia que Andorra aposta pel col·lectiu jove.


Arribat aquest punt, penso en fa més d’un any quan, l’abril del 2020, en un context d’inici de pandèmia, des de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra vam decidir dur a terme debats telemàtics per tal d’analitzar la situació dels joves d’Andorra, els reptes que suposava la crisi sanitària i els seus efectes en el benestar de la joventut del nostre país. Uns debats on vam extreure que la crisi causada pel SARS-CoV-2 encara podria fer més crua la realitat de moltes persones joves que viuen al nostre país. Una realitat que podria ser més dura per tota una generació d’entre crisi (l’econòmica mundial del 2008 i la sanitària i econòmica actual).


D’aquells debats va sortir la necessitat que es promogués, des de les institucions, una resposta estructural i específica per a la joventut del nostre país. Avui aquetsa resposta la veiem reflectida en una iniciativa conjuta de les joventuts politiques d’Andorra, en forma de Proposat d’acord. Una evidència clara de com, tot i les diferències ideològiques, ens uneix un denominador comú: unes necessitats compartides pel sol fet de ser joves.


El resultat final és un èxit, tant pel contingut innovador com per la forma com s’ha treballat. Pel que fa a la forma, es tracta d’una proposta treballada en dues fases complementàries: una fase inicial de treball entre les joventuts polítiques (desenvolupada entre l’octubre i desembre del 2020) i una altra de treball parlamentari, que s’ha desenvolupat entre el gener i el juny d’aquest 2021 i que s’ha basat en els acords presos en la primera fase.

I pel que fa al contingut, com s’ha dit a l’inici, es tracta de 72 mesures dividides en onze àmbits:

1. Polítiques de participació juvenil i relacions amb les administracions públiques.
2. Polítiques laborals.
3. Polítiques d’habitatge.
4. Polítiques de diversificació econòmica i dinamització econòmica.
5. Polítiques socials.
6. Polítiques de sanitat i salut pública.
7. Polítiques educatives.
8. Polítiques de gènere.
9. Polítiques culturals.
10. Polítiques mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic.
11. Polítiques d’integració europea i internacional.


Com a resum del text final acordat, aquesta és una proposta que compleix 3 eixos:

1. L’obertura del Consell General a la participació, ja que es tracta d’una proposta treballada des de la joventut i per la joventut.
2. El consens, el qual ha estat present en totes les fases del procés de negociació.
3. Un canvi de paradigma amb noves polítiques públiques amb perspectiva de joventut.

Només per acabar, vull expressar de nou la meva gran felicitat per aquest acord aconseguit. Personalment, estic molt satisfet d’haver pogut estar immers en aquesta iniciativa única, coordinant els treballs de la Proposta d’Acord resultant. A més a més, com a conseller general jove, és una gran satisfacció veure com a Andorra s’aposta per la joventut. Però sobretot, l’entrada a tràmit de la Proposta d’Acord és una fita per als joves d’Andorra, ja que es promouen, de forma estructural, polítiques específiques per respondre a les necessitats concretes del col·lectiu jove. Unes mesures pensades per millorar el benestar i la realitat social de la joventut d’Andorra.


I aquesta felicitat és compartida amb totes les joventuts polítiques i forces parlamentàries que hi han participat. A totes elles, els vull agrair haver cregut en la importància d’aquesta iniciativa per acabar fent-la possible. Avui, a Andorra, la joventut ha fet sentir la seva veu.