És moment de fer balanç del treball que els partits polítics i els seus grups parlamentaris han dut a terme durant quatre anys de legislatura. No és un rànquing, però sí una valoració objectiva de la tasca feta. Sabem que entre els elements que expliquen part de l’abstenció i la desmobilització ciutadanes hi ha l’incompliment dels programes electorals i la manca de rendició de comptes pel treball fet.

Nosaltres hem proposat un seguit de lleis com proveir d’habitatge públic comptant amb una part del fons de reserva; recerca i innovació; garantir la protecció del patrimoni cultural, tot i que només dues han estat aprovades: la reguladora de la iniciativa legislativa popular i la modificació de la llei qualificada de la persona i de la família per introduir els canvis després de la sentència del TC relatius a la denominació única de matrimoni.

Com a control de la inacció del Govern s’han fet 133 preguntes orals i 135 demandes d’informació, relacionades amb la problemàtica de l’habitatge, poder adquisitiu (salaris, pensions, bonificacions de tarifes elèctriques per a les persones amb menys recursos, i dels carburants); avals dels préstecs i el seu retorn; prestacions a assalariats i treballadors per compte propi; regulació del teletreball; impagaments i retards del Govern als proveïdors; el drama i la situació d’il·legalitat manifesta dels treballadors desplaçats; el paper de les institucions en la defensa dels drets de les dones; la transició energètica i canvi climàtic i el dimensionament de CTRASA (2022-2035). La salut, més enllà de la gestió de la pandèmia, en especial la mental i la gestió entorn el càncer, així com l’educació dels nostres joves i el reconeixement dels títols d’FP, el seguiment de projectes com el telefèric al Pic de Carroi, la concessió de l’aeroport i l’heliport i les improvisacions del Govern en urbanisme o l’incompliment terminis en l’aprovació de reglaments.

Hem fet 114 preguntes escrites que han servit, entre altres, per publicar dades i informacions que haurien d’estar a l’abast de la ciutadania: des de sanitàries (intervencions, llistes d’espera, tractaments oncològics, transport sanitari) i de salut mental; defuncions en relació amb la Covid-19; la planificació sanitària en l’àrea de traumatologia; impostos d’activitats econòmiques i societats; resultats de la prova Oficial de Batxillerat i títols oficials d’ensenyament superior; a les dades sobre el control dels tubs escapament automòbils.

De set propostes d’acord van ser aprovades les relatives al tercer pagador, als mitjans de comunicació i publicitat institucional, l’estudi de l’impacte econòmic per reduir les tarifes de l’electricitat amb menor potència i els bàsics de telecomunicacions i a l’Estatut de l’artista. Set propostes de resolució fetes en els debats d’orientació política: mesures per al transport públic, la dotació de recursos i formació contra la violència de gènere; la dependència; la cartera de serveis; l’ingrés a l’OIT; l’adequació del salari mínim interprofessional al 60% i del salari mitjà l’any 2023; el programa bonificació de carburants de locomoció i calefacció; el parc habitatge de protecció pública equivalent al 25% del parc immobiliari i un programa sectorial sobre gestió forestal dins de l’Estratègia d’economia circular.

La ciutadania ha de saber la tasca feta perquè davant la lectura de programes electorals pugui discriminar els que acomplim amb els compromisos contrets -encara que sigui des de l’oposició- d’aquells que només fan seguidisme al Govern. La participació electoral ciutadana és un vehicle important per “premiar o castigar” els representants polítics. Està a les vostres mans.