L’excepcional esdevé normal en moments excepcionals com els actuals, on una important part dels contractes del sector públic s'han fet en el marc de les anomenades modalitats de contractació d'emergència i d’urgència. Són contractacions que necessiten ser adjudicades immediatament com a conseqüència de situacions que suposen un risc greu per a l’interès públic o alarma social i que exigeixen la ràpida disposició dels béns i/o serveis. Tot i això, aquestes tramitacions no exclouen les obligacions de publicitat i transparència com tampoc la justificació raonada i sòlida que demostri que no s’ha fet un ús inadequat d'aquesta modalitat.

No hem entès la necessitat de contractar, amb aquesta modalitat, l’assessoria en matèria d’eines telemàtiques, tecnologia i solucions digitals per a la gestió de la pan­dèmia SARS-CoV-2 a una empresa a la qual després se l’hi adjudica, pel mateix procediment, el desenvolupament de l’App Salut Andorra. No sé vostès però no sé veure què té de sensible o reservat desenvolupar una eina digital i quina és la seva incidència en les directrius polítiques que determinen els objectius estratègics de Govern. A més, no entenc la urgència -14 mesos per desenvolupar-la- i perquè, les empreses del país que disposen de la tecnologia suficient per desenvolupar aplicacions d’aquestes característiques, no hi han pogut optar. Defensem que els processos de contractació i d’adjudicació públics han d’obeir estrictament la llei i els principis del control econòmic de la despesa i al principi de transparència, acomplint així les recomanacions del GRECO quan apel·la a l’establiment de mitjans per lluitar contra la corrupció i per a una bona governança i control de la responsabilitat. Considerem que Govern està fent un ús i abús d’aquesta modalitat de contractació amb l’excusa de la pandèmia i com a ciutadans exigim que la gestió per combatre-la amb les seves greus conseqüències socioenòmiques sigui creïble i inspiri confiança.