Aquesta setmana he tingut l’honor d’encapçalar, com a president de la comissió legislativa de Política Exterior del Consell General, les trobades a Madrid fetes dimarts entre la delegació d’Andorra i diversos membres de la mesa i portaveus de la comissió mixta per a la Unió Europea del Congrés dels Diputats.

Reunions que evidencien la importància de la diplomàcia parlamentària per fer créixer el nostre país i la bona relació que existeix amb representants polítics dels estats que ens envolten com, per exemple, amb la presidenta de la comissió mixta, Susana Sumelzo, amb qui també tinc l’oportunitat de coincidir a les sessions del Consell d’Europa.

Dimarts vam poder explicar i fer èmfasi en els punts més importants per a Andorra en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea i argumentar i defensar les idiosincràsies del nostre país, com ara el manteniment de les quotes d’immigració, entre altres.

Més enllà de l’acord d’associació també vam dialogar sobre la necessitat de programar reunions amb més freqüència i vaig proposar, juntament amb el Sr. Antonio Gutiérrez, president de la delegació espanyola al Consell d’Europa, aspectes d’interès per a ambdós estats, com la possible creació d’una taula de treball entre els territoris de la zona dels Pirineus per identificar quines són les necessitats existents com, per exemple, en les comunicacions, per tenir més força vers la resta d’estats i les institucions de la Unió Europea.

I la necessitat d’una major cooperació entre països ibèrics i mediterranis per treballar més efectivament en l’àmbit internacional amb l’objectiu d’aconseguir que la presència i la veu d’aquests sigui més reconeguda i tingui més influència en el si de totes les institucions europees, com l’OSCE o el Consell d’Europa, davant de fets que es donen habitualment com són, per exemple, que molts càrrecs rellevants o de presidències acaben recaient en països del centre d’Europa.

Unes reunions que confirmen la importància d’estrènyer llaços institucionals en benefici d’Andorra i dels seus ciutadans.