Un dels aprenentatges, que al nostre parer, hem de treure de la crisi de la Covid-19 és la transcendència que tenen el multilateralisme i la coordinació internacional per un país com el nostre.

En nom del Grup parlamentari Socialdemòcrata vull manifestar el cúmul de sensacions agredolces que ens produeix, en l’actual context especialment, l’acte de signatura de l'acord polític per a la negociació d'un acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea.

Sensacions dolces per quan és molt important i volem manifestar la nostra satisfacció pel fet de que els diferents grups polítics representants al Consell General haguem acabat de signar un document per a compartir informació i treballar plegats per defensar el millor possible els interessos dels ciutadans, dels empresaris i dels professionals andorrans amb motiu de les negociacions de l’acord d’associació amb la UE.

Una negociació que es va iniciar formalment l’any 2015 i que marcarà el futur de les generacions que venen darrera nostre i davant de les quals tenim una obligació gairebé moral de ser capaços d’assolir consensos, fer pedagogia i assolir el millor dels acords possible.

Un dels aprenentatges, que al nostre parer, hem de treure de la crisi de la Covid-19 és la transcendència que tenen el multilateralisme i la coordinació internacional per un país com el nostre.

Una mica menys dolça és la sensació donada pel fet que l’any 2016 ja vam signar un altre document sobre la mateixa negociació: en aquell cas un pacte d’Estat i que per tant d’alguna manera l’acte d’avui és un acte políticament de menys rellevància que el de l’any 2016. Per tant, 4 anys després, estem gairebé en un ‘impasse’ en la col·laboració entre forces polítiques en relació a les negociacions amb la UE.

I sensacions encara menys dolces ens produeix el fet de que, sense treure importància en cap cas a les negociacions de la UE, existeixen altres àmbits en el que és del tot necessari i fins i tot urgent la col·laboració entre forces polítiques representades al Consell General, i la materialització de pactes d’estat: en matèria d’habitatge , de pensions i de justícia.

"Per tant, 4 anys després, estem gairebé en un ‘impasse’ en la col·laboració entre forces polítiques en relació a les negociacions amb la UE"