De la mateixa manera que en el sector privat es diu que cal cuidar els treballadors si es volen tenir clients ben atesos, cal que les administracions tinguin en compte els neguits i greuges dels seus empleats per així afavorir una millor atenció als administrats (que no oblidem que són alhora ‘clients’ i ‘caps’). 

Des de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella som conscients que no es poden respondre afirmativament totes les demandes, doncs és allò que “per demanar no quedi”, però sí que cal fer-los partícips en les decisions que més els afecten. Si es modifica una ordinació com la de la Funció Pública dels comuns, cal establir uns mínims mecanismes d’informació i participació, i més tenint en compte que són al voltant de mig miler els treballadors del Comú d’Andorra la Vella.

La majoria pretenia aprovar la modificació de dita ordinació com fa en la majoria dels àmbits, d’esquenes als afectats, sense ni tan sols informar-los, aplicant una política de fets consumats. En aquesta ocasió, des de PS+Independents d’Andorra la Vella vam aconseguir, mitjançant una aportació a la Comissió de Recursos Humans (altra vegada, sortosament aquesta es va celebrar i vam poder dir la nostra) que això no fos així. Gràcies a la promoció de la participació dels treballadors, a través de la comissió consultiva i del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (SITCA), el text de l’ordinació s’ha millorat. S’han tingut en compte algunes de les aportacions i s’han respost algunes velles reivindicacions sindicals.

Malgrat aquestes millores, des de les files socialdemòcrates pensem que encara hi ha molt camí per recórrer. Així, trobem a faltar una regulació de la jubilació voluntària anticipada. No només perquè és una demanda dels treballadors, sinó també per qüestions de política econòmica. Aquesta figura contribueix a la creació de nous llocs de treball alhora que fomenta la mobilitat interna i promociona la carrera professional tant en l’eix horitzontal com en el vertical.

Per això, a l’hora de votar la modificació de l’ordinació comunal de la funció pública, vam demanar el compromís de la majoria a estudiar aquesta fórmula en la propera modificació del text, que s’haurà de realitzar properament, un cop s’aprovi la nova Llei de la funció pública que el Govern és a punt d’entrar a tràmit parlamentari. També vam demanar el compromís a recuperar la denominació de “funcionari” per als treballadors del Comú, per evitar diferències entre ells que poden portar malentesos i una desconsideració envers el col·lectiu, quan el nou text que aprovi el Consell General així ho permeti. Perquè volem uns treballadors contents en benefici del servei públic, que ofereixin la millor atenció als administrats, que no deixen de ser la raó de ser de qualsevol administració.