La setmana passada vam presentar al Consell de Comú les nostres propostes per buscar solucions a la problemàtica que representa l’acollida de determinats grups de turistes al Pas de la Casa. Vam demanar a la majoria la creació d’una comissió ad hoc, en la que hi participarien els principals agents receptors de turisme de la parròquia en general i de la vila del Pas de la Casa en concret, per així treballar conjuntament les possibles solucions. 

Entre aquestes possibles solucions, des del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp creiem que hi ha la de promoure un acord per, progressivament, reduir l’arribada de turisme low cost i augmentar la del familiar i de qualitat, i que passaria per un augment de la franja més baixa de preus dels allotjaments turístics. Per això pensem que cal una comissió específica, diferenciada tant de la comissió que treballa sobre l’oci nocturn com del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.

Es tracta d’un acord que aniria en benefici del Pas de la Casa en el seu conjunt, i dels seus veïns, turistes i empreses en particular. Fins i tot, pensem que d’aquelles empreses que amb el possible augment de preus poguessin perdre part de la clientela, perquè l’augment dels preus podria fer possible mantenir els nivells de facturació en un inici i després incrementar-los. 

De fet, considerem que aquest turisme barat, o d’esquí de borratxera, va en benefici de pocs –o fins i tot de ningú– i en detriment de tots, mentre que recuperar el turisme de qualitat i familiar que ja tenia anys enrere el Pas de la Casa ens beneficia a tots. El primer gairebé no consumeix i genera despesa a la vila (amb l’excepció de l’alcohol), i el segon és més probable que vagi als restaurants i cafeteries del poble i visiti els seus comerços. 

La proposta de crear una comissió ad hoc la vam presentar després de parlar i consultar-ho amb diferents actors turístics del Pas de la Casa, que ens van reconèixer la necessitat de pactar un augment dels preus dels allotjaments per tal de recuperar el turisme que es mereix el Pas de la Casa i el país. Hi ha allotjaments que s’estan oferint clarament per sota de preu de cost.

Des que vam presentar la proposta i vam demanar de votar-la al Consell de Comú -cosa que la majoria es va negar a permetre- han sortit diferents veus que apunten en la mateixa direcció que nosaltres: que, ja no només com a parròquia, sinó com a país, hem d’apostar per un augment dels preus dels serveis turístics, especialment de l’allotjament, per afavorir l’arribada de turisme amb un major poder adquisitiu, del qual se’n beneficiïn més parts. Des del sector de les empreses d’allotjament turístic es considera que cal acordar un preu mínim de manera consensuada, i Caldea ha demostrat, mercès a la pandèmia i a la necessitat de reduir els aforaments, que apujar les tarifes i mantenir el nivell de facturació és possible.

Evidentment que han de ser les pròpies empreses les que arribin a un acord, i que aquest no s’hauria d’imposar des de les administracions. Mai ho hem defensat. Però sí que les administracions poden impulsar trobades per treballar-hi. Poden i ho han de fer, especialment quan aquest acord repercutiria en el benestar dels seus veïns. Fa sis anys que els governs d’UP+DA a la parròquia diuen que treballen en un pla director que ha de millorar la situació turística del Pas de la Casa, però encara no n’hem vist resultats. Per això des de PS+Independents d’Encamp creiem que ja és hora d’agafar el brau per les banyes, i igual que han fet altres localitats com Lloret de Mar, posar-nos a treballar per revertir la situació.