Després de fer una primera ullada al projecte de pressupost per al 2023 se n’extreu una clara conclusió: estan molt allunyats de la realitat que viu el país i del context internacional, i no venen a donar resposta al gran problema actual de la majoria de la població, que és la pèrdua de poder adqui­sitiu.

Proposar un augment similar de lloguers i salaris és una temeritat que farà perdre encara més poder adquisitiu a les famílies, ja que aquest augment anirà a parar a les butxaques dels propietaris dels pisos mentre que els preus de la resta de béns i serveis se situaran fins i tot per sobre, veient la política energètica i de preus de carburants prevista en aquest pressupost.

És per això que cal aplicar augments salarials substancialment superiors als que es registrin als lloguers. Amb això, però, tampoc estic dient que hagin de ser els empresaris els que assumeixin el cost d’aquesta crisi. Ells ja han vist com els augments de salaris que han aplicat enguany no han repercutit en una millora de la marxa de l’economia del país, ni tan sols de les famílies dels seus treballadors.

Així, cal actuar amb contundència al mercat de l’habitatge en general i el de lloguer en particular. Andorra no es pot permetre claudicar davant el lobby dels propietaris d’habitatges –del qual no tots els propietaris formen part–, sinó que cal adoptar mesures que estabilitzin el mercat del lloguer. Sabem que per si sol aquest mercat no es regularà. És per això que els socialdemòcrates defensem la necessitat d’establir uns índexs de preus de referència i ajudes i beneficis fiscals al seu voltant.

Sí, és cert que el pressupost preveu algunes partides relacionades amb l’habitatge, però aquestes són clarament insuficients davant la gravetat d’aquest problema, i tampoc n’ataquen la base.

En definitiva, des del Partit Socialdemòcrata creiem que Andorra es mereix uns pressupostos en els quals les famílies i la competitivitat empresarial siguin la màxima prioritat, amb els quals s’adoptin mesures valentes per contenir la inflació i permetin recuperar el poder adquisitiu de la població.

Andorra es mereix això, i més.(Diari d'Andorra, 7 d'octubre del 2022)