La passada setmana vaig rebre per part de Govern -del ministeri de Finances, per ser exactes- la resposta a la meva pregunta escrita pel que fa al seguiment dels avals extraordinaris que l’executiu va donar a les empreses en plena crisi de la Covid-19: els famosos ‘crèdits tous’.

Cert és que la informació econòmica és bastant completa. Tenim la informació sobre els diners que es van deixar i aquells que ja s'han tornat de forma parcial. Sobre això, res a dir, però allò que em molesta és que aquest Govern continua sent molt poc transparent i, fins i tot, amb una mica d'incoherència.

M'explico:
Aquestes xifres manquen d'informació, ja que malgrat haver-ho demanat de nou (ja es va reclamar per part dels companys del grup parlamentari socialdemòcrata la passada legislatura), Govern continua amb el mateix tarannà: no vol informar sobre quines són les empreses a les quals els hi han deixat els nostres diners (perquè són teus i meus) i la seva resposta ha estat aquesta -cito literalment-: “El Govern ha decidit mantenir el criteri de no publicar el nom de les empreses i negocis, com ja s'ha fet anteriorment en el marc d'aquest programa i amb altres programes d'ajuda similars. Fer-ho podria suposar l'exposició excessiva de societats i negocis que ja han complert amb el seu deure de retornar el préstec concedit”. D'altra banda, però -i torno a citar literalment-: “La relació dels avals impagats es publica periòdicament al BOPA”. És a dir, donen sense cap mena de problema els noms de les empreses que no han pagat aquests mateixos avals, deixant-los en evidència públicament,  però, en canvi, aquells que també han rebut diners -i Déu-n’hi-do les quantitats d’alguns d’ells- no es poden ‘exposar’. El per què? Caldrà seguir demanant-ho.

Ja ho vaig dir al moment d'entrar la pregunta i ho torno a repetir. Per què es publica sense problema els nostres noms en cas de tenir una multa o un deute amb l’administració, així com de les ajudes que s’atorguen a habitatge o estudis, però en el cas de les empreses només es dona el d’aquelles que s’han executat? I repeteixo, no volem criminalitzar les empreses que han obtingut aquests avals, ja que torno a dir, eren necessaris, així com ho eren també altres ajuts que ja es van donar a proposta del grup parlamentari socialdemòcrata la darrera legislatura. Allò que sí que creiem és que la ciutadania ha de saber qui té els nostres diners i que se n'han fet d'ells, per principi i per transparència.

Malgrat la negativa constant de Govern a donar noms, des del nostre grup parlamentari continuarem demanant la informació perquè nosaltres sí que creiem en unes institucions transparents i clares.

I com sempre, us en mantindré informats.